Leader In Me

Rozvíjíme leadership ve školách

Učíme leadership = učíme dovednosti pro život. 

komplexní rámec pro osobnostní a týmový rozvoj včetně všech praktických nástrojů pro sociální a emoční učení (SEL)

Školy Leader In Me  jsou místem, kde jsou žaci zodpovědní, projevují iniciativu, vědí, jak si stanovit cíle a dosáhnout jich. Umí vycházet s ostatními a samostatně řeší konflikty. 

 

Jak začít? 3 jednoduché kroky: 893HDpsA

1) investovat 10 minut času do schůzky online s naším koučem, který  vám představí možnosti spolupráce,

2) promyslet si, na co se chcete zaměřit,

3) pořídit si odpovídající licenci a otevřít cestu leadershipu pro celou školu.

90416932_10157788622075255_8014579119465431040_o

 I ve mně je lídr,  certiftifikovaný proces rozvoje sociálního a emočního učení Leader In Me je certifikovaný "SEL" program pomáhá celé škole systematicky rozvíjet  jedinečnou kulturu uvolňující potenciál všech ve škole. Podporuje samostatné učení žáků - jejich tzv. osobní leadership (vedení sebe sama), umožňuje naplňování studijních i osobních cílů a vytváří ve třídě i celé škole prosředí důvěry. Praktické nástroje leadershipu školy a učitelé sdílí mezi sebou, měří a sledují výsledky a pokrok.

Podrobněji: co je sociální a emoční učení? = tzv. SEL

Sociální a emoční učení neboli SEL (z anglického „social emotional learning“)  je podle institutu CASELproces, v rámci kterého děti a dospělí získávají a efektivně uplatňují znalosti, postoje a dovednosti nezbytné k tomu, aby se dokázaly vyznat v emocích a zvládat je, vytyčit si cíle a dosáhnout je, cítit a projevovat empatii vůči ostatním, navazovat a udržovat pozitivní vztahy a dělat zodpovědná rozhodnutí.

SEL_2

CASEL neboli „The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning“ je přední institucí usilující o širší využití sociálně-emočního učení ve vzdělávání. CASEL ve spolupráci s výzkumným pracovníky a pedagogy definoval pět klíčových kompetencí, které byly přijaty do programů a organizací po celých Spojených Státech i v zahraničí.

V roce 2017 insitut CASEL certifikoval na základě výzkumů a odborného posouzení jako SEL program (program sociálního a emoční učení) proces Leader In Me od FranklinCovey Education.

v SEL jde o těchto pět klíčových kompetencí:      
 • sebeuvědomění
 • sebeřízení
 • zodpovědné rozhodování
 • schopnost navazovat mezilidské vztahy
 • sociální uvědomění
Prostřednictvím těchto pěti kompetencí a sociálně-emočního rozvoje „lidé získávají a aplikují znalosti, postoje a dovednosti k tomu, aby byli schopni:
 • vyznat se v emocích a zvládat je,
 • vytyčit si pozitivní cíle a dosahovat je,
 • pociťovat a projevovat empatii vůči druhým,
 • vytvářet a udržovat pozitivní vztahy,
 • dělat zodpovědná rozhodnutí.“

 

Proč je sociální a emoční učení důležité

Sociálně-emoční učení není žádná přechodná vlna ve vzdělávání, kterou bychom měli přehlížet. Naopak školy po celém světě si uvědomují jeho důležitost. Významné mezinárodní organizace jako OECD a UNESCO aktivně prostřednictvím vlastních iniciativ podporují rozvoj sociálně-emočních kompetencí u žáků, učitelů a ve společnosti.

Současné pedagogické směry kladou tak velký důraz na studijní výsledky, že mnozí absolventi vstupují do světa práce bez dovedností pro život potřebných k tomu, aby se orientovali ve stále složitějším a globálně propojeném světě. Pouze 48 % studentů středních škol, kteří se zúčastnili průzkumu, má pocit, že to, co se učí ve škole, jim pomůže i mimo školu.

A tato obava se naplňuje, neboť mnoho zaměstnavatelů uvádí, že absolventi nejsou připraveni na dnešní výzvy na pracovišti a při ukončení školy jim chybí těchto pět kompetencí:
 • mezikulturní dovednost,
 • leadership,
 • komunikace,
 • pracovní etika,
 • kritické myšlení.

Jak může program sociálně-emočního učení (SEL) pomoci vašim žákům a studentům? 

Efektivní programy na rozvoj sociálně-emočního učení pomáhají rozvíjet kompetence žáků mimo jiné v oblastech:

sebeuvědomění,

sebeřízení,

sociálního uvědomění,

navazování mezilidských vztahů,

zodpovědného rozhodování.

Od traumat z dětství přes šikanu až po pozitivní a bezpečnou kulturu ve škole – z programů SEL si školy mohou vybrat program či nástroje, které odpovídají jejich potřebám. Způsoby rozvoje školy i jednotlivce máme jak pro mateřské školky a žáky se znevýhodněním, tak pro studenty výběrových škol.