Kontakt

Chcete se dozvědět více? Napište nám na education@franklincovey.cz


Kontakty FC EDUCATION


 

 

mapa-coveySídlo a fakturační údaje:
FC CZECH s.r.o.
Ohradní 1440/2a
Praha 4 Michle

IČO: 26733617
DIČ: CZ26733617

 

O  týmu FC EDUCATION


Mgr. ONDŘEJ BÁRTA, practice leader:
Mgr. Ondřej Bárta nastoupil na 2.stupeň ZŠ v r. 1997 jako učitel češtiny a angličtiny. Později v roli metodika prevence mj. zaváděl ve škole osobnostní výchovu a zážitkové programy osobního rozvoje pro školní třídy. Od roku 2003 se věnuje tzv. týmovým sborovnám a vzdělávání učitelů, řadu let se věnoval práci se znevýhodněnými dětmi i dospělými v neziskovém sektoru jako lektor a terapeut.  Přednášel pro pracovníky státní správy, ve firmách vedl workshopy a semináře zaměřené na náročnou komunikaci. Ve FranklinCovey - Education se v roce 2015 certifikoval jako lektor 7 návyků skutečně efektivních lidí a začal se starat o partnerské školy.

Ondřej Bárta

Ondřej vede divizi FC Education jako Practice leader  modelu rozvoje školy I ve mně je lídr a je garantem Akademie leadershipu pro vedoucí pracovníky škol, vede semináře 7 návyků pro pedagogické pracovníky a semináře implementace leadershipu.

Ing. LUMÍR ŠARMAN, senior consultant:
Lektor 7 návyků skutečne efektivních lidí, Akademie leadershipu, Důvěra. Je master trenér lektorů FranklinCovey a garantem kvality facilitace seminářů.

Mgr. ŠÁRKA CHVÁLOVÁ, lektor:
Lektor 7 návyků skutečně efektivních lidí, Akademie leadershipu. Pracuje jako ředitelka Gymnázia Františka Křižíka v Plzni, kde mj. v roli interního lektora implementují principy leadershipu podle I vě mně lídr.