I ve mně je lídr

Rozvíjíme leadership ve školách

Vytvořeno učiteli pro učitele

Školy jsou místem, kde jsou žaci zodpovědní, projevují iniciativu, vědí, jak si stanovit cíle a dosáhnout jich. Umí vycházet s ostatními a samostatně řeší konflikty. 

 

Učíme dovednosti pro život. 

I ve mně je lídr,  certiftifikovaný proces rozvoje sociálního a emočního učení Leader In Me je certifikovaný "SEL" program pomáhá celé škole systematicky rozvíjet  jedinečnou kulturu uvolňující potenciál všech ve škole. Podporuje samostatné učení žáků - jejich tzv. osobní leadership (vedení sebe sama), umožňuje naplňování studijních i osobních cílů a vytváří ve třídě i celé škole prosředí důvěry. Praktické nástroje leadershipu školy a učitelé sdílí mezi sebou, měří a sledují výsledky a pokrok.

Chcete vědět, jak to děláme?

Jak to začalo?

Základní škola A. B. Combs řešila v roce 1999 mnoho problémů a musela se zásadně změnit, aby neztratila velkou část žáků. Ředitelka školy Muriel Summers si udělala vlastní průzkum mezi rodiči žáků, zaměstnavateli a lidmi z podnikatelské sféry, aby zjistila, co skutečně požadují od školy.

Tato zpětná vazba potvrdila, že škola by se neměla soustředit pouze na zlepšování studijních výsledků, ale také na rozvoj sociálních kompetencí a schopností. Ředitelka nedávno absolvovala program leadershipu FranklinCovey a škola se proto rozhodla zavést do vzdělávací programu a kultury školy principy programu 7 návyků skutečně efektivních lidí. V roce 2006 se A. B. Combs stala nejlepší "aktivní - profilovou školou" v USA a její model začaly přebírat i další školy, nejprve v Americe a poté i jinde na světě, v roce 2019 počet škol překonal 5000. O zkušenostech a práci těchto škol se můžete dočíst v knize I ve mně je lídr (The Leader in Me). 

Leader in Me vznikl v malé skupině zapálených pedagogů. Postupně jej začaly přebírat a spoluvytvářet školy po celém světe.

Stáhněte si leták k programu  

 

 

Jak začínáme proces I ve mně je lídr ve škole?

Krok 1.: Leader v čele

 • s vedením školy určujeme směr, jakých výsledků by chtěl v dalších letech dosáhnout

Krok 2.: Zapojení učitelů

Práce s učiteli vyžaduje čas, zohledňujeme 2 faktory: 1. jsou velmi vytížení, 2.  chtějí si to dělat po svém.

Učitelé a pracovníci školy tedy zveme na palubu leadershipu ve dvou fázích:

1) úvodním setkáním s představením programu,

2) seminářem osobního rozvoje 7 návyků skutečně efektivních lidí pro skupinu lidí ze školy, kteří se stávají nositeli změny.

 

Krok 3.: leadership jako součást školní práce

 • implementujeme nástroje leadershipu všude tam, kde je příležitost rozvíjet potenciál. Učitelé a vedení k tomu využívají portál LeaderInMe.com  a náš koučing, online nebo onsite.
 • ve škole funguje tým leaderů, expertů na sociální a emoční učení, „Tým majáku“, který koordinuje rozvoj programu ve škole. Součástí může být práce na sdílení vize a stretegie, celoškolních cílů, definování a naplňování hodnot.
 • učitelé, žáci i vedení školy si osvojí nástroje ke sledování cílů a měření pokroku na úrovni žáka, třídy i školy,
 • ve vztazích ve sboru, třídách i s rodiči systematicky zvyšuje škola úroveň důvěry a důvěryhodnosti.                 

        Co dále nabízíme7N_OnLine

 

 

 

 • Pracovní sešity pro žáky a příručky pro učitele
 • Kniha 7 návyků šťastných dětí (Sean Covey)
  Jak naučit děti správným hodnotám, první seznámení se 7 návyky
 • online platforma pro rozvoj sociálního a emočního učení:
  knihovna zdrojů včetně jedinečných videí, blended-learning semináře leadershipu pro studenty a učitele, nástroje pro měření výsledků a sledování pokroku.      

Zajímá vás, jak včlenit principy do života školy?

 

Napište nám na education@franklincovey.cz