I ve mně je lídr

Rozvíjíme leadership ve školách

Rozvíjíme leadership na školách

I ve mně je lídr 

Vytvořeno učiteli pro učitele

Jaké by to bylo, kdyby lavice ve vaší škole zaplňovali žáci, kteří jsou zodpovědní, projevují iniciativu, kteří vědí, jak si stanovit cíle a dosáhnout jich, umí vycházet s ostatními a samostatně řeší konflikty?

 

 

 

 

 

Program I ve mně je lídr vychází z konceptu rozvoje osobnosti 7 návyků skutečně efektivních lidí, který  učitelům a žákům umožňuje osvojit si nadčasové principy vedení sebe a druhých a uplatňovat je v jejich každodenním životě. Žáci se prostřednictvím 7 návyků učí souboru schopností a dovedností umožňujících dobře si volit a rozhodovat se, vycházet s druhými lidmi, rozumně nakládat s časem a využívat ho.

Dnes certiftifikovaný SEL program /SEL= sociální a emoční učení/ umožňuje vytvářet jedinečnou kulturu uvolňující potenciál všech ve škole, podporuje samostatné učení žáků, zapojování místní komunity a naplňování studijních i osobních cílů.  

 

Jak to všechno začalo?

Základní škola A. B. Combs řešila v roce 1999 mnoho problémů a musela se zásadně změnit, aby neztratila velkou část žáků. Ředitelka školy Muriel Summers si udělala vlastní průzkum mezi rodiči žáků, zaměstnavateli a lidmi z podnikatelské sféry, aby zjistila, co skutečně požadují od školy. Tato zpětná vazba potvrdila, že škola by se neměla soustředit pouze na zlepšování studijních výsledků, ale také na rozvoj sociálních kompetencí a schopností. Škola se proto rozhodla zavést do vzdělávací programu a kultury školy principy programu 7 návyků skutečně efektivních lidí.  

 

Leader in Me vznikl v malé skupině zapálených pedagogů. Postupně jej začaly přebírat a spoluvytvářet školy po celém světe.

 

V roce 2006 se A. B. Combs stala nejlepší "aktivní - profilovou školou" v USA a její model začaly přebírat i další školy, nejprve v Americe a poté i jinde na světě – všechny s podobně pozitivními a dlouhodobými výsledky. O zkušenostech a práci těchto škol se můžete dočíst v knize 
I ve mně je lídr (The Leader in Me). 

 

 

 

Proces zavedení programu I ve mně je lídr ve škole

 

Krok 1 Zapojení učitelů

Vytváříme společnou vizi, jazyk a kulturu školy

Učitelé a pracovníci školy si prostřednictvím ověřeného
systematického procesu

 • vytvoří společnou vizi toho, jakých změn a výsledků
  chtějí ve své škole dosáhnout
 • osvojí 7 návyků skutečně efektivních lidí, budou vědět, jak vést sebe sama a inspirovat druhé
 • připraví plán zavedení principů leadershipu a 7 návyků
  ve škole a ve svých třídách
 • vytvoří tým lídrů programu „Tým majáku“, který bude
  zodpovědný za rozvoj programu ve škole a koordinaci
  aktivit

Zavádíme program
Učitelé a pracovníci školy se naučí jak

 • začlenit 7 návyků a další základní principy vedení sebe
  sama a druhých do osnov, aktivit a kultury školy
 • uplatňovat přístup podle programuI ve mně je lídr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Krok 2 Zavedení ve třídách

Podpora programu

Součástí programu I ve mně je lídr jsou nástroje, které
pomohou pedagogům, žákům i rodičům pochopit proces
a začít uplatňovat 7 návyků a principy vedení lidí
v každodenním životě.

 • Pracovní sešity pro žáky a příručky pro učitele
  Kniha 7 návyků šťastných dětí (Sean Covey)
  Jak naučit děti správným hodnotám, první seznámení
  se 7 návyky
  Kniha I ve mně je lídr (Stephen R. Covey)
  Jak školy v jiných zemích začleňují 7 návyků do
  učebních plánů, rady pro ředitele a učitele, jak začít
  Webové stránky pro učitele
  Sdílení zkušeností a doporučení,
  videa, hodnocení, fóru

Stáhněte si leták k programu  

                      

Zajímá vás, jak včlenit principy do života školy?