I ve mně je lídr

Rozvíjíme leadership ve školách

komplexní rozvoj a nástroje pro sociální a emoční učení (SEL)

Školy jsou místem, kde jsou žaci zodpovědní, projevují iniciativu, vědí, jak si stanovit cíle a dosáhnout jich. Umí vycházet s ostatními a samostatně řeší konflikty. 

 

Učíme leadership = učíme dovednosti pro život. 

I ve mně je lídr,  certiftifikovaný proces rozvoje sociálního a emočního učení Leader In Me je certifikovaný "SEL" program pomáhá celé škole systematicky rozvíjet  jedinečnou kulturu uvolňující potenciál všech ve škole. Podporuje samostatné učení žáků - jejich tzv. osobní leadership (vedení sebe sama), umožňuje naplňování studijních i osobních cílů a vytváří ve třídě i celé škole prosředí důvěry. Praktické nástroje leadershipu školy a učitelé sdílí mezi sebou, měří a sledují výsledky a pokrok.

Chcete vědět, jak to děláme? 

V roce 2022 nabízíme inspirativní a bezplatné LiveOnLine setkání s koučem programu Ondrou Bártou. V délce 15 minut (7 minut prezentace, 7 minut otázky a diskuze) se dozvíte vše potřebné.

Víte, že díky licenčnímu přístupu k novému portálu se lze k Leader In Me připojit o 80% levněji než v roce 2016? To není výprodej, ale změna přístupu, těšíme se na vás.

education@franklincovey.cz

tel.+420 739 073178 Ondřej Bárta