I ve mně je lídr

Rozvíjíme leadership ve školách

Vytvořeno učiteli pro učitele

Jaké by to bylo, kdyby lavice ve vaší škole zaplňovali žáci, kteří jsou zodpovědní, projevují iniciativu, kteří vědí, jak si stanovit cíle a dosáhnout jich, umí vycházet s ostatními a samostatně řeší konflikty?

 

 

 

 

 

Program I ve mně je lídr vychází z konceptu rozvoje osobnosti 7 návyků skutečně efektivních lidí, který  učitelům a žákům umožňuje osvojit si nadčasové principy vedení sebe a druhých a uplatňovat je v jejich každodenním životě. Žáci se prostřednictvím 7 návyků učí souboru schopností a dovedností umožňujících dobře si volit a rozhodovat se, vycházet s druhými lidmi, rozumně nakládat s časem a využívat ho.

Dnes certiftifikovaný SEL program /SEL= sociální a emoční učení/ umožňuje vytvářet jedinečnou kulturu uvolňující potenciál všech ve škole, podporuje samostatné učení žáků, zapojování místní komunity a naplňování studijních i osobních cílů.  

 

Jak to všechno začalo?

Základní škola A. B. Combs řešila v roce 1999 mnoho problémů a musela se zásadně změnit, aby neztratila velkou část žáků. Ředitelka školy Muriel Summers si udělala vlastní průzkum mezi rodiči žáků, zaměstnavateli a lidmi z podnikatelské sféry, aby zjistila, co skutečně požadují od školy. Tato zpětná vazba potvrdila, že škola by se neměla soustředit pouze na zlepšování studijních výsledků, ale také na rozvoj sociálních kompetencí a schopností. Škola se proto rozhodla zavést do vzdělávací programu a kultury školy principy programu 7 návyků skutečně efektivních lidí.  

 

Leader in Me vznikl v malé skupině zapálených pedagogů. Postupně jej začaly přebírat a spoluvytvářet školy po celém světe.

 

V roce 2006 se A. B. Combs stala nejlepší "aktivní - profilovou školou" v USA a její model začaly přebírat i další školy, nejprve v Americe a poté i jinde na světě – všechny s podobně pozitivními a dlouhodobými výsledky. O zkušenostech a práci těchto škol se můžete dočíst v knize 
I ve mně je lídr (The Leader in Me). 

 

 

 

Proces zavedení programu I ve mně je lídr ve škole

 

Krok 1 Zapojení učitelů

Vytváříme společnou vizi, jazyk a kulturu školy

Učitelé a pracovníci školy si prostřednictvím ověřeného
systematického procesu

 • vytvoří společnou vizi toho, jakých změn a výsledků
  chtějí ve své škole dosáhnout
 • osvojí 7 návyků skutečně efektivních lidí, budou vědět, jak vést sebe sama a inspirovat druhé
 • připraví plán zavedení principů leadershipu a 7 návyků
  ve škole a ve svých třídách
 • vytvoří tým lídrů programu „Tým majáku“, který bude
  zodpovědný za rozvoj programu ve škole a koordinaci
  aktivit

Zavádíme program
Učitelé a pracovníci školy se naučí jak

 • začlenit 7 návyků a další základní principy vedení sebe
  sama a druhých do osnov, aktivit a kultury školy
 • uplatňovat přístup podle programuI ve mně je lídr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Krok 2 Zavedení ve třídách

Podpora programu

Součástí programu I ve mně je lídr jsou nástroje, které
pomohou pedagogům, žákům i rodičům pochopit proces
a začít uplatňovat 7 návyků a principy vedení lidí
v každodenním životě.

 • Pracovní sešity pro žáky a příručky pro učitele
  Kniha 7 návyků šťastných dětí (Sean Covey)
  Jak naučit děti správným hodnotám, první seznámení
  se 7 návyky
  Kniha I ve mně je lídr (Stephen R. Covey)
  Jak školy v jiných zemích začleňují 7 návyků do
  učebních plánů, rady pro ředitele a učitele, jak začít
  Webové stránky pro učitele
  Sdílení zkušeností a doporučení,
  videa, hodnocení, fóru

Stáhněte si leták k programu  

                      

Zajímá vás, jak včlenit principy do života školy?