sociální a emoční učení

 

Co je sociální a emoční učení?

Sociální a emoční učení neboli SEL (z anglického „social emotional learning“)  je podle institutu CASEL „…proces, v rámci kterého děti a dospělí získávají a efektivně uplatňují znalosti, postoje a dovednosti nezbytné k tomu, aby se dokázaly vyznat v emocích a zvládat je, vytyčit si cíle a dosáhnout je, cítit a projevovat empatii vůči ostatním, navazovat a udržovat pozitivní vztahy a dělat zodpovědná rozhodnutí.“

CASEL neboli „The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning“ je přední institucí usilující o širší využití sociálně-emočního učení ve vzdělávání. CASEL ve spolupráci s výzkumným pracovníky a pedagogy definoval pět klíčových kompetencí, které byly přijaty do programů a organizací po celých Spojených Státech i v zahraničí.

V roce 2017 insitut CASEL certifikoval na základě výzkumů a odborného posouzení jako SEL program (program sociálního a emoční učení) proces Leader In Me od FranklinCovey Education.

Sociální učení v SEL jde o těchto pět klíčových kompetencí:      
 • sebeuvědomění
 • sebeřízení
 • zodpovědné rozhodování
 • schopnost navazovat mezilidské vztahy
 • sociální uvědomění
Prostřednictvím těchto pěti kompetencí a sociálně-emočního rozvoje „lidé získávají a aplikují znalosti, postoje a dovednosti k tomu, aby byli schopni:
 • vyznat se v emocích a zvládat je,
 • vytyčit si pozitivní cíle a dosahovat je,
 • pociťovat a projevovat empatii vůči druhým,
 • vytvářet a udržovat pozitivní vztahy,
 • dělat zodpovědná rozhodnutí.“

 

Proč je sociální a emoční učení důležité

Sociálně-emoční učení není žádná přechodná vlna ve vzdělávání, kterou bychom měli přehlížet. Naopak školy po celém světě si uvědomují jeho důležitost. Významné mezinárodní organizace jako OECD a UNESCO aktivně prostřednictvím vlastních iniciativ podporují rozvoj sociálně-emočních kompetencí u žáků, učitelů a ve společnosti.

Současné pedagogické směry kladou tak velký důraz na studijní výsledky, že mnozí absolventi vstupují do světa práce bez dovedností pro život potřebných k tomu, aby se orientovali ve stále složitějším a globálně propojeném světě. Pouze 48 % studentů středních škol, kteří se zúčastnili průzkumu, má pocit, že to, co se učí ve škole, jim pomůže i mimo školu.

A tato obava se naplňuje, neboť mnoho zaměstnavatelů uvádí, že absolventi nejsou připraveni na dnešní výzvy na pracovišti a při ukončení školy jim chybí těchto pět kompetencí:
 • mezikulturní dovednost,
 • leadership,
 • komunikace,
 • pracovní etika,
 • kritické myšlení.

Jak může program sociálně-emočního učení (SEL) pomoci vašim žákům

Zvolit ten správný program SEL pro vaše žáky se může zdát na začátku vzhledem k mnoha různým variantám jako těžký oříšek. Existují však určitá kritéria, o kterých byste měli vědět, než se pustíte do výběru toho správného programu SEL.

Efektivní programy na rozvoj sociálně-emočního učení pomáhají rozvíjet kompetence žáků v oblasti sebeuvědomění, sebeřízení, sociálního uvědomění, navazování mezilidských vztahů a zodpovědného rozhodování. Náplní práce institutu CASEL je pečlivé studium dostupných zdrojů a informací a pomocí tohoto stále obsáhlejšího procesu založeného na faktech identifikuje skutečně efektivní programy sociálně-emočního učení. Vybrané školy, které tato kritéria splní, obdrží podporu institutu CASEL.

 Užitečným pomocníkem, hledáte-li vhodný program CASEL SEL pro potřeby vaší školy, jsou webové stránky institutu CASEL. Od traumat z dětství přes šikanu až po pozitivní a bezpečnou kulturu ve škole – z programů SEL si školy mohou vybrat programk či nástroje, které odpovídají jejich potřebám.

podle Carly Wright doplnil Ondřej Bárta