Školní tým leadershipu - Maják

Každý ředitel* ve škole má svůj akční tým. Možná mu tak neříká, ale ví, že v kolotoči školního roku jsou do klíčových aktivit školy zapojeni titíž lidé. Ti, ke kterým má důvěru.

Seminář, kterým FranklinCovey ve školách připravuje lídry změny, aby škola mohla naplňovat vizi, implementovat nové přístupy nebo proměňovat svou kulturu, jsme navzvali kdysi Maják. Tým těch, kteří ostatním svítí na cestu, to znamená, že připomínají klíčové cíle k naplnění společné strategie a jsou oporou dalším lidem ve škole.

Seminář Školní tým leadershipu umožňuje:

- sladění a posílení klíčových lidí ve škole,

- vytvoření / revize vize a konkrétních strategií školy,

- podporu vedení školy silným týmem, který je schopen vést žádoucí změny,

- zkvalitnit vztahy ve škole,

- posílit konkrétní zodpovědnost za výsledky,

- zapojit další aktéry  do zkvalitňování školní práce,

- výrazně zlepšit kulturu školy,

- celkově rozvinout dovednosti leadershipu a podpořit tak rozvoj sociálního a emočního učení v celé škole.

lighthouse-2611199_1920

 

#UP2U kontaktujte nás.