4 disciplíny realizace

4 disciplíny realizace 

je především

osvědčený postup k dosahování cílů na všech úrovních.

Výhodou a výjimečností FranklinCovey je rozvoj lidí, propojený se změnami chování k novým, lepším výsledkům.  Propojení s měřitelnými výsledky potřebuje i škola. Nástroj 4 disciplíny realizace je ověřený najen na úrovni naplňování cílů a strategií na celoškolní úrovni, ale také na úrovni třídy nebo jednotlivce. Narozdíl od jiných "know-how" pro práci s cíli jsou 4 disciplíny srozumitelné i malým dětem na 1.stupni základních škol.

Co vám 4 disciplíny umožní?

- schopnost definovat nejplačivější problémy a výzvy,

- osvojit si nástroj určování a definování skutečně nejdůležitějšího cíle,

- porozumět strategické mapě: jak volit cíle, které zvyšují zapojení lidí,

- správně volit aktivity  a měřítka pro plnění cílů,

- pochopit a propojit sledování pokroku s aktivitou lidí,

- zvýšit zodpovědnost za výsledky pomocí pravidelného sdílení.

4R_4DX naléhavé vs důležité

#UP2U kontaktujte nás.