I ve mně je lídr - Cesta ke školní kultuře 21.století

Hledáte funkční postupy vedoucí ke změně klimatu ve škole, prevenci šikany nebo výuky odpovědnosti? Seznamte se s programem I ve mně je lídr.

Více informací

7 návyků pro pedagogické pracovníky

I když jsou učitelé často velmi výkonní odborníci, dlouhodobého úspěchu mohou dosáhnout pouze tehdy, budou-li schopni efektivně vést sami sebe.

Více informací

Cesta k výjimečnosti

od června 2018 realizuje společnost FranklinCovey projekt "Leadership pro vedoucí pracovníky škol"

Více informací

© Copyright 2019. Franklin Covey Co. All rights reserved.