I ve mně je lídr - Cesta ke školní kultuře 21.století

Hledáte funkční postupy vedoucí ke změně klimatu ve škole, prevenci šikany nebo výuky odpovědnosti? Seznamte se s programem I ve mně je lídr.

Více informací

7 návyků pro učitele a rodiče

Nástroje osobního leadershipu, které nabízí jeden z nejůspěšnějších světových programů osobního rozvoje, pomáhají učitelům, ředitelům i rodičům být efektivními lídry, svým dětem, žákům, kolegům a zaměstnancům.

 

Více informací

Cesta k výjimečnosti

Nové generace programu Leadership - 4 klírové role lídrů ověřena stovkou ředitelů ve vzdělávání: Akademie leadershipu otevřena!

Více informací

Koučing leadershipu

Zajímají vás naše nástroje leadershipu stručně a prakticky? Využijte zkušeného kouče a akreditovaný program si dopřejte na míru jako jednotlivec nebo jako workshop pro tým.