Hodnoty

Proč Hodnoty?

  Program je zaměřen na definování společných, sdílených hodnot v organizaci. Angažovanost učitelů, žáků a celkově všech zaměstnanců nezávisí jen na osobním i společném poslání a jasné vizi. Proces tvorby společných hodnot umožňuje, aby se kultura školy měla o co opřít a lze toho docílit konkrétními kroky.

O čem to bude?

Podle principu zevnitř ven pracujeme s týmem školy nebo skupinou zaměstnanců v následujících aktivitách:

  • Moje hodnoty (individuální zamyšlení, způsob definování hodnoty- co ji vyjadřuje a co pro mne znamená,
  • Prioritizace hodnot – cvičení, redefinování hodnoty a určování priorit,
  • Identifikace společných hodnot – týmový vícefázový workshop ve skupinách: od našich ke sdíleným hodnotám - jaké jsou hodnoty naší školy?
  • Naplňování hodnot: individuální a týmové závazky k žití hodnot organizace,
  • Vyjádření týmové kultury: tvorba společného závazku: jak u nás pracujeme,
  • Hodnoty ve třídě: modeling pro žáky a tvorba hodnot třídy.

Délka trvání  a forma workshopu:

-podle velikosti skupiny a zaměření 6 – 8 vyučovacích hodin,hodnoty

-vhodné pro celý tým a propojení s vizí / posláním

-Interaktivita: práce ve skupinách , diskuze, prezentace.

 

#UP2U kontaktujte nás.