7 návyků pro teenagery

7 návyků pro teenagery

Co se teenageři naučí

  • Získají nad svým životem větší kontrolu s dovednostmi pro 21. století.
  • Zlepší si vztahy doma a mezi přáteli.
  • Zvýší si sebevědomí, celkovou osobní pohodu a studijní výsledky.
  • Naučí se nakládat s časem efektivně a neztrácet tolik času neproduktivními činnostmi.
  • Naučí se dělat lepší rozhodnutí a překonávat tlak vrstevníků.
  • Definují si hodnoty, cíle a co je pro ně nejdůležitější.
  • Najdou vyváženost mezi školou, kamarády, sociálními sítěmi a vším ostatním.

stáhnout prospekt s nabídkou workshopů pro žáky a studenty

O kurzu

Kurz vychází z úspěšné knihy Seana Coveyho 7 návyků skutečně efektivních teenagerů. Mladí lidé se v něm učí používat v praxi principy osobního leadershipu při rozhodování o nelehkých otázkách, které jim svět 21. století předkládá. Formát kurzu nejprve teenagerům představí nějakou hlubokou myšlenku, která je doplněna inspirativními videy. Teoretické poznatky si pak vyzkouší při plnění dynamických interaktivních cvičení a nakonec je prostor pro reflexi a ukotvení poznatků.

Kurz 7 návyků pro teenagery dává pedagogům a rodičům do rukou nástroj, pomocí kterého mohou posilovat sebevědomí a kompetence teenagerů pro mezilidské vztahy, zvyšovat jejich osobní emoční pohodu, nastartovat lepší výsledky i vyšší životní ambice, a snižovat kázeňské problémy ve škole.

 

Dovednosti pro život

Vzdělání má za cíl zvyšovat schopnost lidí zvládat stres, nesnáze a nejistotu.

Každý může vynikat, být šťastný a mít kvalitní vztahy.

Osobní pohoda

Je třeba změnit pohled na vzdělání tak, aby byla osobní pohoda na stejné úrovni jako samotné studium.

Připomínáme důležitost duševního zdraví a jak se o ně starat.

Leadership

Učíme se kompetence v osobním vedení- řídit sám sebe. A učíme se vedení druhých, abychom mohli vést aktivní a šťastný život.

MOUDROST

Vědět, co od života opravdu chceme.

Vlastní přispění

Láska, empatie a soucit – to je primární úspěch a opravdová radost. 

 

Program 7 návyků

Dnešní teenageři mají mnohem těžší a složitější život. Tlak na to, aby měli dobré studijní výsledky, posedlost sociálními médii, která překračuje závislost, chybějící dovednosti pro život, který by jim pomohly zvládat nejrůznější výzvy, ať už skutečné nebo domnělé. Pro teenagery je takřka nemožné vypnout elektronická zařízení a zaměřit se na budování skutečných a smysluplných vztahů.
 

7 návyků jim pomáhá získat si zdravou životní perspektivu na to, co je skutečně důležité. Jde o přístup zevnitř ven, který jim nabídne jiný způsob uvažování a soubor dovedností potřebných pro zvládání nesnází, díky kterým je případné nezdary tolik nerozhodí. A co je důležité, teenageři získávají dovednosti nezbytné pro to, aby navazovali efektivní vztahy a vycházeli dobře s ostatními.

Návyk 1: Buďte proaktivní

Vezmi svůj život do vlastních rukou.

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec

Definuj si své poslání a cíle v životě.

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo

Urči si priority a udělej nejdřív to nejdůležitější.

Návyk 4: Myslete způsobem výhra – výhra

Každý může získat – zaujmi takový postoj.

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Naslouchej ostatním s upřímným zájmem, abys je plně pochopil.

Návyk 6: Vytvářejte synergii

Spolupracuj s ostatními a dosáhneš více.

Návyk 7: Ostřete pilu

Nepřestávej se učit a každý den obnovuj síly.

teenager-1

 

Ve škole, vašem oddíle nebo jako výjezdní kurz

Kurz teenagery krok za krokem provede tím, jak převzít plnou odpovědnost za svůj život. Dodá jim sadu nástrojů pro své osobní, vnitřní vedení.

První, druhý a třetí návyk se věnují vedení sebe – osobnímu vítězství. Čtvrtý, pátý a šestý návyk se zaměřují na efektivní vztahy a týmovou práci – společné vítězství. Sedmý návyk drží všechny předchozí návyky pohromadě – je to návyk osobní pohody, obnovy sil a moudrosti.

Návyky fungují na principu zevnitř ven, navazují jeden na druhý a postupně na sobě staví. Podněcují vnitřní změnu ve způsobu myšlení a chování, jejímž výsledkem je produktivní život.

Účastníci kurzu dostanou manuál , se kterým budou na kurzu pracovat, a mohou ho využívat i později. Program lze uskutečnit i s dodáním knihy Seana Coveyho 7 návyků skutečně efektivních teenagerů.

Jedná se o interaktivně pojatý kurz, plný zábavných aktivit, které přispívají k zapamatování nových věcí. Ovšem od účastníků se očekává aktivní zapojení a práce v kurzu.

Ohlasy účastníků

Mým oblíbeným návykem byl návyk 5 – Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni. Kurz mě bavil. Nejen že byl poučný, ale i dost zábavný. Lektoři byli úžasní a byli pro mě velkou inspirací. Určitě bych ho doporučila ostatním.
Nicki Wientjens, 12 let

Líbil se mi návyk o možnosti volby. Kurz byl vážně dobrý. Pomohl mi změnit přístup ke škole, rodičům, práci a spoustě dalších věcí,“ Oliver Wilkins, 15 let

Nejenže jsem se díky němu dozvěděl víc o sobě, ale taky jsem se naučil hodně užitečných věci pro to, abych byl schopen vést efektivnější a produktivnější život,“ Dani Pautz, 14 let

Na mě nejvíc zapůsobila jedna věc, která u mě ťala do živého – empatické naslouchání. To mi strašně moc pomohlo. Podle mě byl kurz dobrý na to, že dokázal člověka přimět k hlubšímu zamyšlení a podívat se sám na sebe, soustředit se na sebe. To se ve škole moc neděje ani nepodporuje, ani nikde jinde. Tím to pro mě bylo jedinečné,“ Hannah Back, 15 let

Určitě na kurz jděte, protože učí o sebevědomí a o tom, jak efektivněji vnímat sám sebe a okolní svět,“
Ra-Maar Dronca, 15 let

 

Kniha

Úspěšná kniha Sean Coveyho je „zábavná“ a „živá“ a dnešním teenagerům nabízí efektivní rámec pro zvládání mnoha různých výzev, se kterými se potýkají. Mnohé školy si zakoupily licenci na obsah a používají knihu v učebních plánech pro integraci dovedností pro život a osobní pohodu.

7-navyku-uspesnych-teenageru

Formát kurzu

Kurzy na míru škole

Jedná se o programy připravené podle možností klienta, konají se u vás ve škole, na škole v přírodě, v rámci adaptačních pobytů, v knihovně, na vícedenním výletě nebo  jiných vhodných konferenčních prostorách.