Vize a proměna školní kultury

Seminář, který je možné realizovat také po částech jako samostatné workshopy, umožňuje:

- pojmenovat charakteristické kvality školy,

- formulovat vizi školy pro další víceleté období,

- spojit vizi s hodnotami školy,

- definovat a připravit žádoucí proměnu prostředí ve třídě a ve škole,

- sladit společný jazyk a přístup všech lidí ve škole pro vlídné emoční prostředí ve třídě a ve škole,

- systematický rozvoj školní kultury důvěrou v žáky a studenty: role, akce, projekty vedené žáky.

 

SEL_2

#UP2U kontaktujte nás.