Důvěra

 

Důvěra má skutečné dopady na výsledky. Není jen měkkou, těžko uchopitelnou dovedností nebo ctností, kterou buď máte, nebo nemáte, jak bývá vnímána. Důvěru si může vaše škola vědomě, systematicky a konklrétně vybudovat.

leader (1)

O čem seminář, doplněný opět o kvalitní materiálovou podporu včetně vstupní zpětné vazby, manuálu, aplikace a videí  je?

Skládá se mimo jiné z těchto oblastí: 

hodnocení individuální a týmové úrovně důvěryhodnosti jednotlivců a týmu jako celku, definování silných stránek a potenciálu ke zlepšení,

vysoká a nízká důvěra – zisky a ztráty spojené s úrovní důvěry v týmu a škole, škála úrovní,

pět vln důvěry: princip zevnitř ven, Důvěryhodnost, Důvěra ve vztazích, Důvěra v organizaci, Důvěra v komunitě, Důvěra ve společnosti,

čtyři základní prvky důvěryhodnosti  (integrita, Úmysly, Způsobilost, Výsledky), jejich rozvoj ,

vytváření, poskytování a obnovování důvěry ve vztazích: 13 způsobů chování důvěryhodnosti,

tzv. WIP: praktický nástroj týdenního procesu pro zvyšování důvěry.

program FranklinCovey

LEADING AT THE SPEED OF TRUST

...jsme akreditovali a upravili také do školního prostředí.