Koučing leadershipu

 

 

Jak efektivně vést druhé k většímu zapojení pro klíčová témata?

Koučing leadershipu

Program je zaměřen na klíčové role leadera a jejich naplňování,  řízení změny chování lidí, výjimečnou efektivitu pomocí čtyř disciplín realizace  a life-balance při vedení lidí včetně obnovy energie.

  Podle principu zevnitř ven je koučing leadershipu určen především vedoucím pracovníkům, případně učitelům, kteří vedou další kolegy (např. vedoucí pedagog volného času, který vede další externisty, zástupce ředitele odpovědný za pedagogické vedení, případně učitel v jiné roli leadera.  Naše nástroje leadershipu umožňují vytvářet, případně posílit sociální a emoční učeníve škole, tzvn SEL. Věnujeme se těmto tematickým celkům:

  • Klíčové role leadera a jejich naplňování: důvěryhodnost, jasná vize, funkční informační systémy, vedení koučovacího rozhovoru,
  • řízení změny, důvody selhávání změn, ze status quo k inovacím a překonávání bodu zlomu,
  • Určování a dosahování osobních i organizačních cílů pomocí nástroje 4 disciplíny realizace,
  • Life-balance: 5 zdrojů energie pro obnovu sil a výjimečnou výkonnost, která je v souladu s osobními prioritami (tzv.Velkými kameny).