V novem hávu

V novem hávu

3. února 2022

Úvahy nejen o logu a marketingu, za kterými je podstata (a nebo není...)

Česká republika má za sebou velkou změnu v politice.  Proč začínám právě tím,  když se pravidelně věnuji těmito texty vzdělávání a leadershipu?  Protože politika má velkou vazbu na leadership,  koneckonců volíme si  lídry celé země,  regionu nebo třeba města.  Aspoň ta odpovědnější část z nás volí.  Jako učitelé nebo ředitelé víme,  že vědomě či nevědomě si volíme a následujeme lídry i v jiných oblastech. A to má zase spojení s klíčovým tématem, kterým se dlouhodobě zabýváme -  důvěrou.

 Virtualizace, nebo řekněme digitalizace a pokrok v technologiích,  nebudeme teď rozebírat jeho přínosnost, dala vyrůst oblasti původně velmi ekonomické,  a tou je marketing. Specializace, jež původně sloužila k umístění produktu nebo služby na trhu (marketu),  přerostla  sebe sama a stala se všudypřítomnou silou, nebo snad i potřebou, zcela mimo tržní svět. Pojmenovali jsme politický marketing a digitální marketing. V oblasti sociálních sítí, kde dochází k vytváření vlastních virtuálních Identit a jejich prolínání s identitou skutečnou,  zejména u mladých lidí, nestíháme dopad na formování osobnosti dost rychle zkoumat. Stojí to za to ptát se, nakolik kultura  globálních super firem,  produkujících  “LoveBrands” a MUSTHAVEs”, ovlivňuje vlastně způsob myšlení mladých lidí,  touhu být sobě i světu také “Lovebrand”,  a zároveň přijmout fakt,   že jsem jedním z miliardy  dalších,  co chtějí totéž. Je přirozené a zdravé chtít mít na světě své místo, a je i přirozené dívat se kolem, kdo, proč a jak to dokázal. 

Ve světě obchodu je ale také mnoho příběhů o tom,  že když do brandu nalijete velké množství peněz,  a někdy ani to není třeba,  stačí prostě originální a chytrý marketing,  vaše místo ve světě či na trhu se nasvítí a můžete zářit.  S miliardami a politickou mocí můžete zářit vcelku dlouho. A přesto na vás dopadne stín.  Proč?  On se totiž v případě změny v politice neobjevil nikdo s lepším marketingem,  více penězi,  a možná ani s lepším politickým programem. Co se objevilo,  nebo spíš co se více a více prohlubovalo, byl rozpor mezi vytvářeným brandem,  který je a ze své podstaty má být magnetem,  a skutečností,  kde se mnohokrát ukázalo, že  (a dosaďme cokoliv: produkt, činnost, charakter) je jiná. Pak brand lže a lidé to vidí, ať je to Babiš, nebo Trump, nebo třeba mixér ovoce na 3 použití.

 A teď už  optimisticky k tématu zdánlivě banálnímu,  tedy novému designu a brandu FranklinCovey. Mohlo by se zdát,  že jsme tak trochu konzerva,  která nedokáže tak jako Microsoft  staré logo zahodit a nahradit ho barevnými kostičkami. Jenže kdo FranklinCovey trochu zná, tak ví,  čemu se věnujeme a do jaké hloubky se v případě rozvoje lidí pouštíme.  Podstata leadershipu,  lídrovství uvnitř sebe sama,  spočívá v lidské jedinečnosti a touze po autonomii  jít svojí cestou,  dělat věci po svém. Naším posláním je inspirovat druhé na cestě k výjimečnosti, a v symbolu loga tak zůstává kompas,  respektive růžice, pomáhající najít směr. Zároveň v něm můžete vidět 4 kameny, 4 naše diamanty, ve kterých rozvíjíme organizací všech typů i velikosti. Obě divize FranklinCovey, obchodní i vzdělávací, podporují jedinečný rozvojový plán pro každého s licencemi k digitálnímu obsahu, jednomu z nejlepších a nejpestřejších na světě. Co jsou ty 4 oblasti? 

1) rozvoj excelentních lídrů

2) rozvoj týmů se zaměřením na osobní rozvoj a klíčové sociální dovednosti jednotlivce včetně emoční inteligence (SEL)

3) rozvoj klima a prostředí, založených na důvěře a využívání odlišností, jedninečnosti a kreativity,

4) praktické rámce pro efektivní dosahování nových výsledků.

Učíme, že důvěra se skládá ze dvou klíčových oblastí, charakteru a kompetence. Charakter, to je integrita a jasné úmysly, kompetence určuje způsobilost a výsledky. Dbáme o tyto čtyři složky a naplňujeme je myslím na úrovni konzultantské a lektorské, koncepční, materiálové, konzultační i digitální. Inovace značky a designu je logickým krokem po loňském nákupu progresívního start-upu Strive, aby se do značné míry nadčasové nástroje a postupy staly dynamickými řešeními pro všechny lídry dnešní doby. 

Ondra Bárta, únor 2022