Formativní hodnocení

Efektivní zpětná vazba

zavádění postupů formativního hodnocení do školní praxe

Akreditovaný seminář DVPP 24 hod vč.distanční samostatné činnosti

 

deti_obal 1) Co vám program přinese a z čeho se skládá?

  Jako přední světová společnost s programy na rozvoj lidí  se pečlivě věnujeme zpětné vazbě. Koncept formativního hodnocení obsahuje přesně ty nástroje, které podporují efektivitu učení. Náš seminář není o tom, jestli je slovní hodnocení lepší než známkování. Zpětnou vazbu považujeme za nástroj s významným motivačním potenciálem. Hodnocení sděluje dítěti, že v určitém kritériu, kterému dobře rozumí, zvládá to a tohle, ale zatím mu ještě moc nejde tohle

       Vhodné uplatňování formativního hodnocení významně prohlubuje spolupráci učitele a žáka a je také vlastním nástrojem učení, uměním se učit, protože k tomu patří i objektivní hodnocení vlastního pokroku. Seminář nabídne nejen praktické nástroje k práci se žáky na všech ročníkových úrovních, ale také inspiraci k tomu, jak ve škole s kulturou zpětné vazby pracovat v širším kontextu a efektivně spolupracovat v celé škole.

Vhodné uplatňování formativního hodnocení významně prohlubuje spolupráci učitele a žáka a je také vlastním nástrojem učení, uměním se učit, protože k tomu patří i objektivní hodnocení vlastního pokroku.

2) Témata semináře včetně distanční části

1.blok: typy hodnocení a vymezení formativního hodnocení

2.blok: metody, techniky a nástroje včetně praktické aplikace

3.blok: komunikace a reflexe ve formativním hodnocení

4.blok: postupy zavádění formativního hodnocení ve škole

5.blok: systémy, monitoring a technické aspekty vč.online nástrojů v zavádění formativního hodnocení

6.blok: kritéria hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, moderace.

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás pro zaslání nabídky semináře  pro tým vaší školy.

Program v rámci projektu Cesta k výjimečnosti, financovaného Evropskou unií, pro FranklinCovey - Education s využitím nástrojů leadershipu připravili: Veronika Laufková, Kateřina Novotná, Karel Starý (UK), Petr Koubek (NPI) a Dominik Raška. Byl ověřen na modelové skupině  učitelů  MŠ, ZŠ i SŠ vč. koučingu zavádění do praxe a zpětné vazby, od roku 2020 je akreditovaným programem pro školy v nabídce FC CZECH.

 

Ze zpětné vazby od účastníků: Co vás na semináři zaujalo nejvíce? 

 • Metody formativního hodnocení, kritéria a nastavení cílů
 • Zkušenosti s komplikacemi při zavádění form. hodnocení – přímo od lektora
 • Praktické využití pro praxi
 • Self assessment
 • Srozumitelnost, lehkost, vazba na praxi, upozornění na úskalí
 • Celková výstavba a struktura semináře
 • Časté možnosti diskuse, přátelská atmosféra
 • Sdílení nápadů
 • Hlavně mě hodně „nakopnul“. Takže inspirace, metody…
 • Zamyšlení: cíle / kritéria / pojmenování
 • FH je mi nyní výrazně bližší, chápu jednotlivé fáze a kroky.

Filtrovat podle

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.