Formativní hodnocení

Efektivní zpětná vazba

zavádění postupů formativního hodnocení do školní praxe

Akreditovaný seminář DVPP 24 hod vč.distanční samostatné činnosti

AKTUÁLNÍ TERMÍNY PODZIM 2021 NÍŽE (po rozkliknutí přihlášky se zobrazí všechny dny i časy živých nebo online setkání)

deti_obal 1) Co vám program přinese a z čeho se skládá?

  Jako přední světová společnost s programy na rozvoj lidí  se pečlivě věnujeme zpětné vazbě. Koncept formativního hodnocení obsahuje přesně ty nástroje, které podporují efektivitu učení. Náš seminář není o tom, jestli je slovní hodnocení lepší než známkování. Zpětnou vazbu považujeme za nástroj s významným motivačním potenciálem. Hodnocení sděluje dítěti, že v určitém kritériu, kterému dobře rozumí, zvládá to a tohle, ale zatím mu ještě moc nejde tohle

       Vhodné uplatňování formativního hodnocení významně prohlubuje spolupráci učitele a žáka a je také vlastním nástrojem učení, uměním se učit, protože k tomu patří i objektivní hodnocení vlastního pokroku. Seminář nabídne nejen praktické nástroje k práci se žáky na všech ročníkových úrovních, ale také inspiraci k tomu, jak ve škole s kulturou zpětné vazby pracovat v širším kontextu a efektivně spolupracovat v celé škole.

Vhodné uplatňování formativního hodnocení významně prohlubuje spolupráci učitele a žáka a je také vlastním nástrojem učení, uměním se učit, protože k tomu patří i objektivní hodnocení vlastního pokroku.

2) Témata semináře včetně distanční části

1.blok: typy hodnocení a vymezení formativního hodnocení

2.blok: metody, techniky a nástroje včetně praktické aplikace

3.blok: komunikace a reflexe ve formativním hodnocení

4.blok: postupy zavádění formativního hodnocení ve škole

5.blok: systémy, monitoring a technické aspekty vč.online nástrojů v zavádění formativního hodnocení

6.blok: kritéria hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, moderace.

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás pro zaslání nabídky semináře  pro tým vaší školy.

Program v rámci projektu Cesta k výjimečnosti, financovaného Evropskou unií, pro FranklinCovey - Education s využitím nástrojů leadershipu připravili: Veronika Laufková, Kateřina Novotná, Karel Starý (UK), Petr Koubek (NPI) a Dominik Raška. Byl ověřen na modelové skupině  učitelů  MŠ, ZŠ i SŠ vč. koučingu zavádění do praxe a zpětné vazby, od roku 2020 je akreditovaným programem pro školy v nabídce FC CZECH.

TERMÍNY PODZIM 2021

Zavádění formativního hodnocení: naživo v Praze + online koučing
12/11/2021 9:00 – 17:00 (1. prezenční setkání)
SO 13/11/2021 9:00 – 14:00 (2. prezenční setkání)
ÚT 23/11/2021 19:00 – 19:45 (1. online koučovací setkání)
ÚT 07/12/2021 19:00 – 19:45 (2. online koučovací setkání)
ÚT 21/12/2021 19:00 – 19:45 (3. online koučovací setkání)
07/01/2022 9:00 – 13:00 (závěrečné prezenční setkání)
Zavádění formativního hodnocení: distančně  Live-on-Line
PO 08/11/2021 14:00 – 17:30 (1. on-line setkání)
PO 15/11/2021 14:00 – 17:30 (2. on-line setkání)
PO 22/11/2021 14:00 – 17:30 (3. on-line setkání)
ÚT 07/12/2021 18:00 – 18:45 (1. online koučovací setkání)
ÚT 21/12/2021 18:00 – 18:45 (2. online koučovací setkání)
ÚT 11/01/2022 18:00 – 18:45 (3. online koučovací setkání)
PO 24/01/2022 14:00 – 17:30 (závěrečné on-line setkání)

 

Ze zpětné vazby od účastníků: Co vás na semináři zaujalo nejvíce? 

 • Metody formativního hodnocení, kritéria a nastavení cílů
 • Zkušenosti s komplikacemi při zavádění form. hodnocení – přímo od lektora
 • Praktické využití pro praxi
 • Self assessment
 • Srozumitelnost, lehkost, vazba na praxi, upozornění na úskalí
 • Celková výstavba a struktura semináře
 • Časté možnosti diskuse, přátelská atmosféra
 • Sdílení nápadů
 • Hlavně mě hodně „nakopnul“. Takže inspirace, metody…
 • Zamyšlení: cíle / kritéria / pojmenování
 • FH je mi nyní výrazně bližší, chápu jednotlivé fáze a kroky.

Filtrovat podle

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.