Vedeme změnou v čase změn

Vedeme změnou v čase změn

9. května 2022

S partnery a zákazníky nad změnami, na stromě a v láhvi slivovice. 

Změna s těmi,  kteří mění

 Bylo pro mne velkou ctí být osloven jedním z dlouhodobých a vážených klientů Franklin Covey,  které byznys divize  považuje za své dlouhodobé partnery.  Jde o firmu AV Media,  která se podobně jako  má sekce Education věnuje školám a ředitelům  komplexně a partnersky. Tento náš Vážený zákazník uspořádal v dubnu pro 30 ředitelů dvoudenní setkání v Praze,  a program byl opravdu nabitý.  Shodou okolností se účastníci ubytovali a workshopy i prezentace zažívali první den u dalšího dlouhodobého klienta FranklinCovey,  v hotelu Marriott Courtyard. 

Je potřeba říci,  že  ředitelé nebyli jen účastníci setkání,  kterým byli servírovány novinky a možnosti,  jak své školy dále rozvíjet v oblasti leadershipu nebo technologií.  Mnoho z účastníků je průkopníky oblasti školních inovací a mají velké zkušenosti se zaváděním změn, nejen v oblasti technologií.  Byl jsem upřímně velmi zvědavý,  jak proběhne 90minutový  interaktivní workshop.  A měli jsme nakonec generálním ředitelem AV Media Davidem Leshem velkou radost. Velmi pozitivní atmosféra a aktivní zapojení lidí ve skupinové práci a všech diskuzích odstartovala inspirativní den  a chuť posouvat se zase na další úroveň. Třeba až na to “řídím to z vany”, jak vtipně nakreslila jedna skupina.

Nejen FranklinCovey,  ale i psychologie popsala průběhy změny  podle jednotlivých fází,  jak na ně jako lidé reagujeme. Tyto zákonitosti a očekávaná chování lidí  nám dávají velkou možnost,  jak pomoci druhým lidem změny překonávat a co ve které fázi průběhu změny dělat,  abychom se dostali na lepší úroveň,  než když změna začala.  Netřeba připomínat,  že jako lídři se vyrovnáváme se změnami nepředvídatelnými,  skoro by se dalo dnes říct,  že se leadership stává ještě více uměním rovnováhy mezi tím,  co je třeba zavádět a měnit,  ať tím, jak akceptovat a vytěžit ku prospěchu změny,  které přicházejí samy. A to zároveň.

V úvodu David Lesch připomněl Jima Collinse a Simona Sineka, autory, kteří celý svůj profesní život zasvětili hledání, zkoumání a vyprávění  příběhů úspěšného vedení, tedy leadershipu. Univerzální platnost má jistě otázka Proč, která se v průběhu změn nám všem vrací,  zvlášť tehdy,  pokud jsou okolnosti nepříznivé a my si přejeme návrat ke starým dobrým pořádkům. Trpělivě na ni odpovídat a připomínat  přínosy je naprosto zásadní,  stejně jako druhý klíčový fenomén leadershipu, fokus. Pokud dokážeme zaměřit nejen sebe,  ale i významnou část týmu ke konkrétnímu,  dlouhodobému cíli,  který je spojen se změnou v chování lidí a přispívá k naplňování vize,  je důvod slavit,  a to i dílčí úspěchy.

A když už jsme u toho slavení,  závěrem děkuji za pozvání a trochu i slavení u klienta AV MEDIA  mimo školství.  Bylo to muzeum Rudolfa Jelínka na pražském Klárově,  kde jsme se společně s řediteli ve virtuální realitě proměnili ve švestku a putovali ze stromu, vezli se na traktoru, kvasili a zdestilovali až do jedné z lahví  známé slivovice,  a v dřevěné bedně pak odjeli každý do jiného kousku světa. Na stůl v restauraci po tomto zážitku pak přistály tekuté švestky ve více odstínech a probarvily večer.

I my ve FranklinCovey vnímáme budoucnost v technologiích, pro školy máme naše obsahy virtuálně dostupné a přizpůsobujeme tak implementaci leadershipu všech ve škole kontextu a možnostem každé školy. Během dalších diskusí  o nové informatice a inovacích v digitálních kompetencích na školách padlo jméno ještě jednoho klienta FranklinCovey, v rámci rozvoje robotiky a investic. A to firmy Lego, společnosti, která sice třeba nás rodiče mladších dětí stojí fakt hodně peněz,  na druhou stranu, nejen svou obří nadací  a dobročinností,  ale celkovým pojetím  prvotřídní kvality,  technologického pokroku a orientaci na zákazníka , dělá svět prostě lepší. Tím bych toto zamyšlení zakončil,  není vlastně krásné mít svého klienta jako vzor?  Nechceme vlastně ve škole také učitele,  kteří se na svého klienta - žáka dokážou podívat i takhle?

Ondřej Bárta, květen 2022