Nastartujte chuť zmenit svět

Nastartujte chuť zmenit svět

30. září 2022

Kde jinde než ve škole můžeme nastartovat sen, touhu přinést světu něco výjimečného! Jak na to?

      Poslední tři roky dostávám zakázky od škol, ať už jsou nebo nejsou v procesu LeaderInMe,  na témata třídnických hodin.  O kolik snadnější to bývá tam,  kde vím,  že třídní učitel má se svou třídu hodinu týdně na to,  aby se žáci nebo studenti mohli věnovat sami sobě,  svým cílům,  nebo spolupracovat na nějakém třídním či školním projektu.  Může se tak  může se tak dít i v jiné hodině.  Chtěl bych nyní hlavně vám s licencí k našim zdrojům připomenout,  že pro nastartování těchto klíčových věcí máte skvělou výbavu na portálu Leaderinme.com 

 Chcete u žáků a studentů nastartovat motivaci k přínosu pro svět? Jestli není třeba dávat někomu laťku zbytečně nízko,  pak je to přece  samozřejmě naše nová generace :-).  Třeba najdete  lepší inspiraci,  zkusit to ale můžete s krátkým video - příběhem Franklin Covey,  kde dějovou linku protíná úsilí člověka vznést se do oblak.

V loňském roce jsem vám nabídl pracovní list k poslání třídy a k němu instrukce,  jak vytvořit poslání třídy.  3 minutové video našeho kouče vám připomíná,  že Leadership pochopitelně nejlépe předáváme také svým vlastním příkladem, co vlastně chcete vy? 

Tam, kde by to s teenagery mohlo být obtížnější, můžete téma odlehčit recesivní technokapelou The Tchendos z 90.let, kteří se k otázce Co vlastně chci? dostávají postupně přes NECHCI, a po 2 minutách to můžete na youtube stopnout na rozsvícené otázce a dát prostor tvorbě, i když trans-finále by mohlo některé bavit.

Kam napsat svou misi, případně WIG (cíl) pro tento rok? No třeba do sešitu leadershipu, k němu jsou na portále všechny potřebné instrukce a samozřejmě shrnující návodné video , překladem “sešit úspěchu” se nenechte odradit, každá česká škola nazývá “leadership notebook” jinak. No a že o tom, jak měnit sny ve skutečnost jsou 4 disciplíny, víte, že :-).

Barevný podzim přeje Ondra

Váš LeaderInMe kouč

PS. Chcete na směrovat na další zdroje nebo přeložit nějaké další? Ozvěte se, it is #UP2U

PS 2: Potřebujete nastartovat třídu a lídry, ale nejdřív sebe? Pak to nechte na nás!