globání řečnická soutěž - 7.ročník

globání řečnická soutěž - 7.ročník

12. ledna 2022

Jako světoví experti na leadership dobře víme, že nestačí vize, přání, plány a cíle jen mít, ale je třeba je umět také "prodat". Zaujmout druhé, zapálit v nich oheň, vyvolat nadšení pro věc.

Podpořte rozvoj komunikačních dovedností žáků a studentů v celosvětové soutěži Speakerů leader in Me. Ať už v národním jazyce, nebo v angličtině, což je benefit pro mladé lídry navíc. Soutěž má i své regionální kolo a postupující videa pošleme s anglickými titulky na globální úroveň.

Letošní uzávěrka je 14. března 2022 a veřejné  hlasování 15. března – 20. března. Vítězové budou vyhlášeni 28. března.

Naše letošní výzva zní:

Jak využíváte svůj hlas k pozitivnímu ovlivnění sebe a své komunity?
* Řekněte nám o době, kdy jste použili svůj hlas a vůdčí schopnosti k pozitivnímu dopadu.
* Jak vás tato zkušenost ovlivnila? Jak to ovlivnilo vaše okolí nebo vaši komunitu?
* Jak budete nadále používat svůj hlas k pozitivní změně ve vaší komunitě?

Proč se přihlásit?

Na to Vám odpoví loňský vítěz George z Transylvania College (Cluj, Romania / EU) ve svém příspěvku:

https://players.brightcove.net/1302165881001/default_default/index.html?videoId=6291005110001

Více starších videí vítězů z celého světa i pravidla (video do 5 minut atp.) naleznete na U.S. webu Leader In ME,

Videa sdílejte ve svém regionu (Česko, Slovensko) na education@franklincovey.cz