Akademie v Beskydech

Akademie v Beskydech

26. září 2022

Plná auta hub, plné hlavy inspirace

      3. část Akademie leadershipu v Beskydech v půli září měla opravdu pestré složení.  Dva deštivé dny nezabránily některým účastníkům v tom,  aby o přestávkách a ve smrákajícím podvečeru vyrazili do vlhkého lesa a zaplnili svá auta úrodou hub.  To podstatné se však odehrávalo během celého finálního setkání v salonku hotelu Sluníčko v Ostravici. První díl Akademie proběhl v únoru a lídři měli tak dostatek času na to,  aby si nástroje leadershipu,  strukturované do  naplňování čtyř klíčových rolí  lídra,  prakticky vyzkoušeli.  Osnova pro prezentace byla společná, dramaturgie i pořadí dávalo logiku podle uplatnění nástrojů leadershipu v praxi. Zopakovali jsme si zásadní principy a vzájemně se inspirovali v tom,  co ve vedení druhých lidí funguje všude:  bez ohledu na typ školy,  bez ohledu na širší kontext, bez ohledu na lokalitu,  zaměření nebo počet žáků. Každý lídr má svůj Everest, a slovy naší absolventky “Dáši”, nasměrovat tým k vrcholu Lysé hory může být také dost náročným “Everestem”. Výjezdní forma podpořila otevřenost sdílení příběhů i neformálně. 

Dost se nám tam toho nevešlo, takže už se rodí  “Dvojka” Akademie, na přání účastníků po konci semináře, kde se zaměříme hlouběji na zpětnou vazbu a koučing leadershipu. To je ta nejlepší reference, další jsou zde.