Akademie leadershipu

Rozvíjíme leadership ve školách

Leadership pro vedoucí pracovníky škol

 

Vytvořeno pro ředitele - ve spolupráci s řediteli

 

V roce 2019 jsme v České republice  ověřovali Akademii leadershipu  pro vedoucí pracovníky škol projektem č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008258.
Využili jsme přitom 30 let globálních zkušností v oblasti rozvoje lídrů škol a také zkušeností FranklinCovey mimo vzdělávání.
 
 
Akademie leadeershipu, realizovaná FranklinCovey - Education, nabízí účinné systémy, dovednosti a nástroje, které jim pomohou stát se vynikajícími lídry. Výjimečné schopnosti v oblasti leadershipu jsou výsledkem cílené práce – nezískáváme je náhodně. Skutečně efektivní lídři se záměrně chovají v souladu se čtyřmi základními rolemi lídrů: podněcují důvěru, vytvářejí působivou vizi a strategii, zajišťují, aby hlavní systémy umožňovaly realizaci této strategie, a pomocí pravidelného koučinku a zpětné vazby pomáhají členům týmu, aby využívali svůj potenciál.
 
 


Úvodní, dvoudenní seminář seznamuje lídry škol s paradigmatem celkové osobnosti – což je základ efektivního vedení lidí, a s konceptem klíčových rolí: jít příkladem, hledat cestu, slaďovat systémy a uvolňovat potenciál. Naučí se používat efektivní nástroje vedení lidí k řešení chronických problémů ve svých školách, slaďovat školní systémy s vizí školy, uvolňovat potenciál svých zaměstnanců a stát se opravdu výjimečnými lídry. 
Akademie pokračuje distančně a poslední setkání za 6 měsíců reflektuje a znovu podněcuje k naplňování ve čtyřech klíčových rolích.
 
Při testování jsme  velmi pozitivní zpětnou vazbu  od téměř 90 ředitelů z celé České republiky. Poslechněte jejich praktické zkušenosti, když sdíleli svůj příběh s kolegy v krátkých videích.
 
V rámci projektu Cesta k výjimečnosti vznikají také další vzdělávací moduly: Leadership pro vedoucí pracovníky volnočasových center, zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pracovníky a modul digitální technologie, jež realizuje partner projektu ICDL/CertiCon.
 
Projekt Cesta k výjimečnosti podpořila Evropská uniie.