Reference

„Program je bezvadný, přinesl mi spoustu inspirace. Málokteré školení je takto prakticky přínosné.“

Ivana Jiřičová, ředitelka SPŠ Litoměřice, Akademie leaderhipu

„Za nejlepší hodnotím důslednost v uskutečňování programu a možnost 360 zpětné vazby, téměř dokonalé lektorské vedení, čas na sdílení kolegů.“

Jiří Ringel, ředitel Gymnázia Broumov, Akademie leadershipu

 

„Co považuji za nejlepší? Příklady dobré praxe, zpětná vazba, koučování, praktické úkoly - jejich plnění ve skupině, videa, materiály pro účastníky, péče o účastníky, atmosféra.“

Dita Sankotová, zástupkyně ředitele SPŠCH Pardubice, Akademie leadershipu

„Program byl koncipován zcela jinak, než dosavadní akce DVPP, kterých se zaměstnanci školy zúčastnili. Důraz byl kladen na osobní prožitek a zamyšlení nad problémy, které jsou spojeny s pozicí leadera na úrovni vedení školy i na úrovních nižších. A právě proto byl velice přínosný. V naší organizaci povede k revizi kompetencí, vedení školy získané poznatky také přenáší do každodenní práce – například ve zvýšeném delegování odpovědnosti, ale také v zvýšeném zapojení žáků jako „drobných leaderů“ do života školy.“

Jan Jirátko, ředitel školy, Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, Akademie leadershipu

 

„Nejvíce oceňuji dramaturgii výkladů, prezentace, sdílení kolegů. Skvělá videa.“

Petr Uherka, ředitel VOŠ mediální tvorby, Akademie leadershipu

 

„Absolvování programu ředitelem školy bylo pro školu velmi přínosné a nastartovalo ve škole celou řadu pozitivních změn. V roce 2020 absolvovalo prvních 14 učitelů školy včetně ředitele program 7 návyků skutečně efektivních lidí. Na jednom prezenčním setkání a online části v období distanční výuky jsme se seznámili s tímto unikátním programem osobního rozvoje. Se zapojením dalších učitelů počítáme od ledna roku 2021.“

Martin Tobiáš, ředitel, Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola  Frýdek-Místek, Akademie leadershipu

 

„Nejvíce se mi líbilo vedení semináře, návaznost a ucelenost jednotlivých částí, vhled lektora do problematiky školství. Velmi inspirativní videa a diskuzní aktivity.“

Josef Kabele, ředitel ZŠ Sulice, 7 návyků skutečně efektivních lidí

 „Graficky a obsahově vydařený a použitelný materiál. Efektivně strávený čas - vyplněný přínosným programem. Prezentace, otázky, sdílení, videa.“

Michal Loukota, ředitel ZŠ Turnov, Akademie leadershipu

„Seminář mi ukázal cestu, jak se dále zlepšovat a posouvat svůj potenciál a potenciál školy.“

Pavla Smolová, ředitelka ZŠ Nové Město n.Metují, Akademie leadershipu

V důsledku zapojení vaše organizace zlepšila organizaci času, umění stanovení vize, Wigu. Došlo k větší sounáležitost s kolegy, větší empatie, sdílení – zkvalitnění klimatu školy.

Lada Flaschová, ředitelka školy ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Akademie leadershipu

„Zaujalo mne společné tvoření scoreboardu – hlavně v kreativních cílech, téma Důvěryhodnost – 4 role (shrnutí na kartičkách) a  jak je naplňovat ve společné interakci, a koučing versus zpětná vazba – definování a praktické zkoušení v týmech.“

Jitka Stasinka Slivoňová, ředitelka školy, ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň, Leadership pro třídní učitele

 
Naši klienti jsou našimi partnery. Více než 6000 škol na světě a tisíce dalších učitelů a ředitelů využívá ověřené principy leadershipu. 

 

Leader In Me : školy, aktivně rozvíjející sociální a emoční učení pomocí nástrojů leadershipu FranklinCovey, s platnou licencí k využívání 7 návyků a dalších zdrojů.

LIM_logo

www.mandyska.cz

Základní škola a mateřská škola Pohádka

Mandysova 1434, Hradec Králové

Chtěli jsme změnit klima školy a to se povedlo. Po prvním roce za největší přínos považuji právě kultivaci vztahů mezi učiteli, ve třídách, v celé škole.“ – Mgr. Jan Faltýnek, ředitel školy. Více o výsledcích školy

 

www.zsbcuo.cz

Základní škola Bratří Čapků

Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí

„Držíme se hesla, že účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji, a proto jsme se po pečlivém zvážení rozhodli, že se do výše uvedeného programu zapojíme. Přejeme si, aby se naši žáci učili co nejvíce pro život…“ – Mgr. Martin Falta, ředitel školy.

 

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň 

"Hudba, tanec, výtvarné umění a herectví byli vždy prostorem pro vyjádření sebe sama. Umělecké vzdělávání inspiruje k vlastním představám, tvůrčím činnostem a s principy vedení sebe sama spoludotváří harmonický celek - ucelený vzdělávací koncept který inspiruje, podporuje jedinečný lidský potenciál a vede ke vzájemné spolupráci a empatickému spolubytí. To jsou pro nás hodnoty, kterým se chceme ve škole věnovat."

Jitka Stasinka Slivoňová, ředitelka školy

Gymnázium Františka Křižíka Plzeň

"Když jsme se rodičů ptali, co očekávají od školy, na prvních místech dotazníku se umisťovalo, že naučíme jejich děti zodpovědnosti, umění spolupracovat i řešit problémy, být kreativní. Sedm návyků mi přišlo jako dobrý klíč. Není to nic nového, snad jen otevřít pokoj, ve kterém jsme dlouho neuklízeli a máme tam spoustu oblíbených věcí. Touhu objevovat v každém z nás naše silné stránky a posilovat je, ochotu poznávat, že každý jsme v něčem výjimečný, že každý může být lídr. Chceme vytvářet takové prostředí, ve kterém budeme motivovaní objevovat nové věci a ve kterém nám společně bude dobře."

Šárka Chvalová, ředitelka školy

Základní škola Františka Křižíka Plzeň

Ivana Loukotová, ředitelka ZŠ

POJ Frýdek - Místek

"Připojením školy do komunity Leader In me jsem naplnil svůj dlouhletý sen..." Martin Tobiáš, ředitel "Průmyslovky/Obchodky/Jazykovky"=POJ.  Na stránkách školy informují školu i veřejnost, co si odnesli ze vstupního semináře osobního leadershipu = 7 návyků, podívejte se. Příběh také vypráví Martin ve svém blogu

 

Základní škola Malecí, Nové město n.Metují

"Trvalo to, ale věděla jsem hned, že se připojíme", Pavla Smolová, ředitelka školy

ZŠ Skálova Turnov

"Jdeme do toho." Michal Loukota, ředitel školy.

Obchodní Akademie Prostějov

"3 roky trvalo, než se mi podařilo zajistit pro tým seminář 7 návyků. Pak už to byl logický krok." Eva Lošťáková, ředitelka

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Husova 142/44, Liberec

„Školy již zdaleka nejsou nositeli informací. Učitel je postaven do role kouče a jeho úkolem je přivést žáka k řešení problému. To vyžaduje i celkovou proměnu kultury školy. Po dlouhém hledání jsme našli způsob, jak takového cíle dosáhnout…“ – Mgr. Blanka Lukeš Reindlová, ředitelka školy.