Leadership pro třídní učitele

 

Jak posílit  důvěru třídy ve své učitele?

Leadership pro třídní učitele

praktické, efektivní postupy leadershipu pro vedení třídy, komunikaci, práci s cíli a hodnocení

1) Co vám program přinese a z čeho se skládá?

  FranklinCovey je světová společnost s programy na rozvoj lidí a naše výjimečné programy, zaměřené na změny chování lidí a týmů, spojujeme jak s rozvojem charakteru na základě principů, tak s měřitelnými výsledky.

  V programu Leadership pro třídní učitele nabízíme ověřené nástroje a aktivity z programů 6KK, Důvěra nebo 4 role leadershipu, ovšem upravené pro potřeby třídního učitele. Kým jiným je učitel, než leaderem?

Ať už se podíváme na školní třídu různými úhly pohledu, je to především třídní učitel, kdo může mít rozhodující vliv jak na rozvoj osobnosti a výsledky učení jednotlivců, tak na celkovou dynamiku skupiny: kvalitu vztahů, spolupráce, bezpečí nebo inspirace.

2) Témata semináře  ONL171426_AAP_SpecialCollection_PG_Insides_v1.2

1. Od řízení k vedení: paradigmata leadershipu a klíčové změny ve způsobu myšlení

2. Důvěra a důvěryhodnost: sebehodnocení, nástroje zvyšování důvěry a důvěryhodnosti jednotlivce a ve skupině třídy

3. Vedení rozhovoru učitel – žák/student: výzvy, cíle a zpětná vazba

4. Nástroje empatického naslouchání a koučovací otázky

5. 3 konverzace leadershipu: jak uvolňovat skrytý potenciál a zlepšovat studijní výsledky žáků

6. Společné „proč“ a pomoc k vlastnímu „jak“: cesta třídy za vlastním posláním

7. 4 disciplíny realizace: systém pro definování, sledování a naplňování osobních a třídních cílů

8. Zvládání a řízení změny, její proces a cesta k inovacím

9. Řízení času a energie: naplňování klíčových rolí a plánování, 5 zdrojů energie

Pro další podrobné informace nás prosím kontaktujte.