Zapojení žáků doma pomocí digitálních zdrojů

Zapojení žáků doma pomocí digitálních zdrojů

31. března 2020

 Nenechte „distanční digitalizaci“ udržovat učení uvíznuté v nižších úrovních Bloomovy taxonomie učení -zapamatování a pochopení

Zapojení žáků doma pomocí digitálních zdrojů

23.března 2020 , www.limweekly.org       FranklinCovey-Education

Když se studenti učí z domova a učíme na dálku, učební úkoly, které zadáváme, jsou v domácnosti v neustálé konkurenci s mnoha rozptýlenými. Pojďme se hlouběji zamyslet nad tím, jak se studenti samostatně učí a co je motivuje, a posílíme taknaše instruktážní postupy v oblasti digitálního učení.

Začíná to našimi paradigmy:

Učitelské paradigma: Umožňuji studentům ovládat sociálně-emoční dovednosti prostřednictvím efektivních zážitků z virtuálního učení.

Podporující paradigma: Zlepšuji virtuální učení mých studentů, když se věnuji jejich praxi a reflexi.

Studentské paradigma: Maximalizuji své virtuální učení tím, že přijímám odpovědnost za spojení a spolupráci s ostatními.

Vyzkoušejte tyto strategie, abyste podpořili zapojení studentů do digitálních zdrojů:

Začleňujte dovednosti vyššího řádu do digitálního učení.  Nenechte „distanční digitalizaci“ udržovat učení uvíznuté v nižších úrovních Bloomovy taxonomie učení -zapamatování a pochopení. Dobře navržené digitální zdroje zahrnují vyšší úrovně - analýzu, hodnocení a vytváření - a také příležitosti pro praxi a reflexi. Pomocí níže uvedených jednotek digitálního vedení přiveďte do digitálního učení svých studentů dovednosti myšlení vyššího řádu.

Vytvářejte příležitosti pro digitální učení vedené žákem. Povzbuzujte studenty, aby vedli vlastní digitální učení tím, že spolupracují s ostatními, vytvářejí a sdílejí videa,  objevují webové stránky a aplikace na podporu úkolů, hodnotí a diskutují. Vyučujte a povzbuzujte studenty, aby byli odpovědní a dbali na bezpečnost na internetu.

Individualizujte digitální učení. Provádějte a podporujte studenty jako jednotlivce a diskutujte s nimi o jejich roli v tomto vzdělávacím partnerství. Zvažte podporu, kterou jednotliví žáci potřebují, a naplánujte virtuální čas na pravidelnou konferenci. Úzce spolupracujte s pečovateli žáků se speciálními potřebami, aby zajistili, že rozumí tomu, jak je mohou podporovat.

Poskytujte rychlou zpětnou vazbu. Dálkové učení může představovat výzvu pro poskytování zpětné vazby žákům a může ztěžovat žákům vzájemné poskytování a přijímání zpětné vazby. Trvale je vyzývejte a usnadňujte sebehodnocení a vzájemné hodnocení procesu učení i obsahu. Ptejte se metakognitivními otázkami a vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad použitím nástrojů leadershipu, jako je např. Plus / Delta Chart. Tato praxe je kriticky důležitá, protože mnoho žáků se může  cítit odpojeno od školní komunity.

Rozšiřujte učení mimo digitální zdroje.Vytvářejte vzdělávací úkoly, které vyžadují, aby žáci diskutovali o obsahu digitálního učení, poskytovali důkazy o učení a aplikovali je ve virtuálních diskuzích se spolužáky nebo v osobních konverzacích s členy rodiny.

Pokud se chcete zdarma zúčastnit naší videoconference, jak prostřednictvím ZOOM aplikovat digitální leadership, napište nám na education@franklincovey.cz .