Virtualní setkání leadershipu

Virtualní setkání leadershipu

14. května 2020

Odolnost (resilience) je schopnost nad očekávání dobře reagovat na nepříznivé situace a rozhodovat se správně. Představte si to jako misky vah, kde se na jedné straně nachází odolnost (+) a na druhé trauma (-). Misky vah můžeme naklonit na stranu pozitivních výsledků (+) tím, že budeme u žáků a ve školní komunitě rozvíjet odolnost.

Virtuální akce zaměřené na leadership

Odolnost (resilience) je schopnost nad očekávání dobře reagovat na nepříznivé situace a rozhodovat se správně. Představte si to jako misky vah, kde se na jedné straně nachází odolnost (+) a na druhé trauma (-). Misky vah můžeme naklonit na stranu pozitivních výsledků (+) tím, že budeme u žáků a ve školní komunitě rozvíjet odolnost.

Jak se dá pěstovat odolnost? Třeba tím, že projevujeme uznání a oceňujeme efektivní, v našem případě "lídrovská" rozhodnutí, která každý den dělají. To umožňují akce jako dny leadershipu, oslavy naplněných rolí, talentové a žákovské přehlídky, vyznamenávání žáků, zaměstnanců a rodinných příslušníků za rozvoj v oblasti leadershipu a osobní zásluhy.

Možná jsme – na pozadí náročnosti dálkového studia – v pokušení zrušit nebo odložit projekty a akce zaměřené na leadership. Nebo se můžeme zamyslet, jak je uspořádat ve virtuálním prostředí. Je třeba kompenzovat obavy a nejistotu, které možná naši žáci kvůli pandemii onemocnění COVID-19 zažívají, a pomoci jim vybudovat si odolnost.

Náš podrobný průvodce plánováním odzadu vám pomůže s přípravou na akci. A máme pro vás ještě tři tipy, jak z vaší virtuální akce zaměřené na leadership udělat nezapomenutelnou záležitost. 

 • VSAĎTE NA SNY, PRIORITY A PLÁN

Dejte dohromady dynamický tým lídrů složený z žáků, zaměstnanců a rodinných příslušníků, který akci vymyslí a naplánuje. Začínejte s myšlenkou na konec – zeptejte se všech zúčastněných, co by si přáli, aby hosté vaší virtuální akce po jejím skončení řekli. Ujasněte si detaily akce tím, že si při plánování odpovíte na 5 základních otázek: 

 • Proč chceme uspořádat akci zaměřenou na leadership? 
 • Kdo je naše publikum? 
 • Co chceme ostatním sdělit? 
 • Kde se virtuálně potkáme? 
 • Kdy se bude akce konat? 

Myšlenkové pochody zaznamenejte pomocí nástroje brainstorming – chrlič nápadů, a pak si udělejte první nástin programu. 

 • URČETE SI ROLE LÍDRŮ PRO ŽÁKY 

Stejně jako u akce zaměřené na leadership naživo, i zde jsou lídry akce žáci a přebírají většinu práce. Vezměte v potaz například tyto role lídrů: 

 • uvaděč: uvede každou část programu, 
 • moderátor: moderuje diskuzi na chatu,
 • lídr za objektivem: stará se o nahrávání nebo pořizování snímků obrazovky,
 • marketingový tým: připravuje video pozvánku a příspěvek na sociálních sítích.
 • PŘIZPŮSOBTE SE VIRTUÁLNÍMU PROSTŘEDÍ.

Zapojit vzdálené účastníky znamená umožnit diskuzi, ponechat prostor na přestávky, aktivovat chatovací okno, používat gestikulaci a mnoho dalšího! Doporučujeme nepřekročit 1–2 hodiny, u mladších dětí zvolte i kratší čas. Vyberte nejvhodnější konferenční nástroj a vyzkoušejte si to na nečisto, aby si všichni zapojení lídři udělali lepší představu o tom, jak to funguje ve virtuálním prostředí a za co zodpovídají. Nezapomeňte stisknout tlačítko nahrávání, abyste měli podklady k reflexi a akci uchovanou.

Pomozte žákům rozvíjet odolnost – nechte je naplánovat, nacvičit a uspořádat malou či větší akci zaměřenou na leadership.