Tvoříme vizi

Tvoříme vizi

2. července 2020

Výjimeční lídři vytváří jasnou a přesvědčivou společnou vizi

 

Na čem doopravdy nejvíce záleží?

(z našeho materiálu Akademie leadershipu programu Cesta k výjimečnosti)

Jak by to u vás v organizaci vypadalo, kdyby se všichni – zaměstnanci, děti, rodiče – nechali inspirovat školní vizí? Kdyby se všichni ubírali cestou k jejímu naplnění?

V mnoha institucích máte spíš pocit, že se každý v neustále snaze splnit všechny požadavky ubírá jiným směrem, a rychle se vytrácí pocit vyššího smyslu.

Výjimeční lídři se snaží vybudovat společnou vizi   –     takovou, která zaměstnance dlouhodobě vede k nasazení, kreativnímu nadšení, ochotné spolupráci a k opravdovému, ze srdce pramenícímu závazku.

Lídr ukazuje cestu k takové vizi a dává prostor činorodosti, uvolňující radost.

Lídři se při hledání vize ptají na názor ostatních, dávají dohromady lidi s různými schopnostmi a pohledem na svět, aby našli „Everest“ pro svůj tým. Začíná to tím, že aktivně vyhledáte všechny důležité hráče pro vaše středisko a zjišťujete, co je pro ně důležité.

Znají Vaše cíle? Usilují o jejich splnění?

Dále lídři zjišťují, jakým výzvám při naplňování vize organizace čelí, vyhodnotí je a připraví se na ně.

Víte, který problém je skutečně nejpalčivější, jehož překonání by mělo dopad na všechny ostatní?

Víte, jaké strategické zdroje dokážou ovlivnit výsledek a předpovědět tak úspěch?

Výjimeční lídři vytvářejí společnou vizi, která je nejen jasná a přesvědčivá pro všechny zainteresované, ale je i věrohodná, protože existuje strategie, jak ji naplňovat. Pomáhají každému vyšplhat se na pomyslný „vrchol hory“ – ke společné vizi.

Další pomocné otázky k ujasňování, tvorbě nebo revize vize:

  • Na čem vám v případě vaší organizace nejvíce záleží?
  • Co si pro své klienty, žáky přejete nejvíce? A co pro zaměstnance?
  • Jak by vaše organizace měla vypadat, jak znít a jak by se v ní člověk měl cítit?
  • Když se budete rozhodovat na základě toho, na čem opravdu záleží, dokážete s výsledky takových rozhodnutí žít?

 

LIM_logo