Sešity leadershipu

Sešity leadershipu

24. května 2020

Nezbývá vám čas na sešity leadershipu®? Už se vám někdy stalo, že jste v půlce prosince nahlédli do sešitů a zjistili, že je od srpna nikdo neotevřel? Sešity leadershipu® se v mnohém podobají rostlinám. Když se o ně nestaráme, chřadnou. Když ale mají pravidelnou péči, bude se jim dařit – a stejně tak žákům.

Školy mimo proces Leader in me se mohou inspirovat a prvky leadershipu zařadit do žákovských portfolií nebo začít s dětmi psát osobní deníky.

6 tipů, jak udržet sešity leadershipu při životě

Nezbývá vám čas na sešity leadershipu®? Už se vám někdy stalo, že jste v půlce prosince nahlédli do sešitů a zjistili, že je od srpna nikdo neotevřel? Sešity leadershipu® se v mnohém podobají rostlinám. Když se o ně nestaráme, chřadnou. Když ale mají pravidelnou péči, bude se jim dařit – a stejně tak žákům.

Co ale sešity neumí – stejně jako rostliny –, je dožadovat se pozornosti. Je pouze na nás, zda si je vědomě zařadíme do každodenního chodu třídy.

Vyzkoušejte těchto šest tipů, které žákům pomohou „zalévat“ pravidelně své sešity leadershipu®:

1) Od začátku je tvořte společně.

Učitelé běžně připravují sešity ještě před začátkem školního roku, často s důrazem na sledování dat. Zkuste na to jít jinak. Tvořte sešity postupně s důrazem na hlas žáků. Udělejte z předávání prázdných sešitů „velkou událost“. Třeba je zabalte jako dárky. A pak nechte na dětech, aby si vybraly, co bude na deskách, a samy si je vyzdobily. Veďte děti k tomu, aby aktivity spojené se začátkem školního roku, jako je osobní poslání, záliby a autoportrét, měly u nich v sešitě své pevné místo.

2) Jděte příkladem – veďte si vlastní sešity leadershipu®.

Vytvořte si a sdílejte svůj vlastní osobní sešit úspěchů. Začněte se složkou O mně. Žáky vždy zajímá, na čem jejich učitelů nejvíc záleží. V průběhu roku přidejte osobní WIG® do složky Moje WIGy nebo do složky Můj leadership popište své angažmá v pracovní skupině. Když žáci vidí, že sešity leadershipu® používají i učitelé, jsou pak samostatnější při vyplňování scoreboardů a reflexi.

3) Vnímejte sešity jako „velký kámen“.

Aktualizaci sešitů zařaďte do každodenních činností třídy. Pokud je každodenní vyplňování příliš velké sousto, zkuste zavést týdenní interval. Stačí 15 minut každou středu, kdy si žáci sednou se svým studijním parťákem a společně si projdou a aktualizují osobní sešity úspěchů.

4) Používejte je v malých skupinách.

Žáci mají tendenci zapisovat si cíle typu „zlepším se ve čtení“. Pomozte jim postupovat strategičtěji: vytvořte jim nabídku cílů, strategické seznamy, ze kterých budou vybírat, nebo záznamové listy pro sledování pokroku. Pokyny k nim vysvětlujte v malých skupinách. Aktualizujte sešity a povídejte si o nich při setkávání v malých skupinách.

 

5) Přenechte rozhodování žákům.

Spolu s žáky vytvořte systém, který jim pomůže rozpoznat věci, které „se přesně hodí“ zapsat do sešitů leadershipu®. Například můžete vedle přihrádky na hotové úkoly položit lepicí štítky, aby si žáci mohli označit dokumenty, které si chtějí založit do sešitu. Nebo je veďte k tomu, aby si dělali „žebříčky“ nejlepších výkonů, které stojí za to zaznamenat do osobních sešitů úspěchů. Pomozte žákům hledat způsoby, jak mít otěže pevně v rukou.

 

6) Podpořte provázanost sešitů s akcemi zaměřenými na leadership.

Zrovna jste se vrátili z exkurze? Právě skončil klubový den? A co školní slavnost? Vyzvěte žáky, ať nalistují složku Můj leadership a zážitky si tam zapíší. Zařaďte do sešitů školní, třídní a komunitní akce, aby se z nich nestaly jen evidenční listy.

Věnujete-li pozornost sešitům leadershipu®, věnujete tím pozornost i rozvoji žáků. Když se žáci naučí věnovat soustavnou péči a pozornost osobním sešitům úspěchů, vybudují si díky tomu návyky pro celoživotní učení.