Rozvoj leadershipu pomocí plánování

Rozvoj leadershipu pomocí plánování

1. května 2020

Kolik času jste věnovali tomu, aby to nejdůležitější bylo skutečně na prvním místě? Třetí návyk nás učí věnovat čas tomu, co je nejdůležitější, a plánovat si každý týden dopředu

Rutinní postupy na podporu leadershipu

Když do režimu a struktury třídy promlouvají žáci, vytváří to bezpečný prostor pro učení. Jak vnést stejný pocit strukturovanosti a bezpečnosti do učení na dálku? Vyzkoušejte sami, s žáky nebo v rodině tyto čtyři strategie, jak rozvíjet rutinní postupy na podporu leadershipu.

1) DEFINUJTE VIZI. Nadefinovali jste si, jak by měl váš produktivní čas na práci a učení doma vypadat? Přizvali jste k tvorbě vize virtuální třídy žáky? Návyk 2: začínejte s myšlenkou na konec vám pomůže definovat výstupy pro tento týden, měsíc a rok.

Pro mě: Uvědomit si role, cíle a osobní poslání. Vizualizovat si úspěšný týden, který máte před sebou. Jste odhodlaní, schopní a tuto nevídanou výzvu hravě zvládnete.

Pro žáky: Společně si se všemi ve třídě zkuste představit, jak by měl vypadat úspěšný konec tohoto týdne, měsíce nebo školního roku.

Pro rodiny: Vybídněte žáky, aby vizi třídy pro režim domácího učení představili rodičům a sourozencům. Každý týden by si mohli s rodiči popovídat o tom, jak je mohou v učení podpořit.

2) ROZVRHNĚTE SI ČAS PODLE PRIORIT. Kolik času jste věnovali tomu, aby to nejdůležitější bylo skutečně na prvním místě? Třetí návyk nás učí věnovat čas tomu, co je nejdůležitější, a plánovat si každý týden dopředu. Určete si priority a potom je rozplánujte do denního rozvrhu. Na závěr každého dne nebo týdne si projděte pokrok a případně plán upravte. 

Pro mě: Pracujete z domu a při tom musíte zvládnout i rodinné a domácí povinnosti? Udělejte si týdenní plán, který reflektuje všechny vaše role a ponechává prostor i pro „čas pro sebe“. Potom si s odvahou a ohleduplností popovídejte s kolegy a rodinnými příslušníky o prioritách a možnostech, aby byli s výsledkem všichni spokojeni.

Pro žáky: Na začátku každého týdne stanovte cíle – s každým žákem jednotlivě, v malých skupinách nebo jako třída. Zadejte žákům, aby vyplnili nástroj pro plánování denního rozvrhu (předloha anglicky) – sami, s parťákem nebo s rodiči. V malých skupinkách se na konci každého týdne pobavte o dosaženém pokroku.