Nejdůležitější vlastnosti lídrů

Nejdůležitější vlastnosti lídrů

2. prosince 2019

Lídři mají mnoho kvalit, ale která vlastnost je nejdůležitější? Zeptali jsme se na to našich koučů a přispěvatelů na blogu.

Zde jsou jejich odpovědi:
Vize

„Výjimeční lídři mají vizi toho, o co usilují, a vědí, jak se tam dostanou. Jasná vize je inspirativní, vzbuzuje důvěru a – je-li dobře zrealizována – přináší výsledky.“
~ Lynne Foxová

Pokora

„Nezapomínejte, že jste nedílnou součástí úspěchu, nikoli jeho jediným zdrojem. Být součástí něčeho většího, než jste vy sami, je jednou z nejúžasnějších příležitostí, které vás za život potkají.“
~ Michael Webb

„Kvalitní lídři si připisují menší podíl zásluh, než kolik si zaslouží, a větší podíl viny. Opravdový lídr staví do záře reflektorů svůj tým a skromně ho podporuje a doprovází za úspěchem."
~ Lynn Kosinski

Závazek

„Závazek vůči lidem (víra v ně). Závazek vůči konceptu sdíleného leadershipu. Závazek vůči „příčině/výzvě“ (ať je to cokoli). Závazek hledat řešení výhra – výhra. Závazek vůči dohodnutému postupu."
~ Kelli Johnsonová

Uvědomělost

„Když vše, co jako lídr děláte, děláte uvědoměle, šíří se to dál jako vlna na hladině a přináší změnu, kterou chcete vidět (u sebe, druhých i v organizace) – uvědomělé dodržování hodnot, navazování vztahů, reflexe, vytyčování cílů, komunikace, zaměření na službu, oslavování úspěchů."
~ Dana Penicková

Troufalost

„Já záměrně vnímám definici tohoto slova pozitivně. Výjimeční lídři musí být v kontextu svého poslání a organizace trochu drzí a nebojácní. Efektivní lídři mají troufalost dotlačit druhé k tomu, aby se zamýšleli nad třetími alternativami, nebáli se odvážných nápadů a záměrně vytvářejí prostředí bez rizika tím, že jdou sami příkladem a motivují druhé k tomu, aby to dělali také. ~ Betsy Wierda

Odvaha

„Musíte mít odvahu držet se svých zásad i ve složitých situacích, odvahu dělat těžká rozhodnutí, odvahu vést, odvahu rozvíjet kapacitu druhých, odvahu sladit tým kolem motivující vize. Odvaha je základem chování, které odlišuje dobrý leadership od výjimečného."
~ Dr. Eve Millerová

Promyšlenost a reflexe

„Vždy říkám, že dvě nejdůležitější slova v leadershipu jsou promyšlenost a reflexe. Naše kroky musí být promyšlené, abychom si mohli být jisti, že jdou ruku v ruce s naším posláním. Pak je třeba věnovat čas reflexi nad svým vlivem, abychom si mohli promyslet, jak dál pokračovat."
~ Alicia Parsonsová

Zodpovědnost

„Výjimečný lídr nese odpovědnost za své činy."
~ Robin Sampsonová

Povzbuzovač

„Efektivní lídr vždy druhé povzbuzuje. Když se týmu daří, lídr roste využívaje přitom silných stránek svého týmu. Když se týmu nedaří, nepřestává být lídr pozitivní a podporuje druhé, poučí se z předchozích chyb a zkouší to znovu."
~ Kelly Kennedyová

Důvěryhodnost

„Tato kombinace charakteru a způsobilosti je základem pro každého úspěšného lídra."
~ Paul Pitchford

Láska

„Výjimeční lídři v sobě mají skutečnou lásku k lidem a lásku k tomu, co dělají jako službu pro ty, pro které pracují."
~ Jill Scheulenová

Naslouchání

„Říká se, že to, že máme dvě uši a jednu pusu, není samo sebou. Častým úkolem lídra je odstraňovat překážky a odklízet cestu – to nedokážeme dělat pořádně, nebudeme-li naslouchat. A navíc lidé spolupracující s takovým lídrem budou vědět, že si jich někdo váží, a jejich výkonnost se zvýší, když budou mít pocit, že je někdo poslouchá a oceňuje."
~ Ashley Greenová

Nadšení

„Vynikající lídři by měli mít nadšení pro to, co dělají, a měli by pomáhat druhým rozvíjet jejich vášně."
~ Trish Hassellová

Integrita

„Výjimeční lídři vedou příkladem a morální zásadovost neboli integrita je vidět v každém jejich slově, chování, činu."
~ Kristen Rayová

Vnímavost

„Lídři si musí být vnímat svůj tým a musí flexibilně reagovat na situaci. Lídr musí vědět, kdy je třeba vystoupit před tým, kdy je vhodné stát týmu po boku a kdy za ním. Buďte si toho vědomi a jednejte podle toho."
~ Jan McCartan

Zranitelnost

„Schopnost dát všanc své emoce, abychom objevili skutečné silné stránky, individuální i kolektivní. Výjimeční lídři vědí, jak se zapojit do procesu a důvěřovat mu, a přitom nelpět na dokonalosti."
~ Tracey Hollandová

Autor: Carissa Loganová