Nástroje pro učitele: dva diagramy pro výuku leadershipu

Nástroje pro učitele: dva diagramy pro výuku leadershipu

7. ledna 2020

Nástroje pro učitele jsou hodně žádané, zejména pokud sháníte nápady, jak zvýšit zapojení u žáků a chuť do učení.

Nejste jediní. Jako pedagogové se neustále přizpůsobujeme studijnímu stylu našich žáků a snažíme se vymyslet, jak látku učit tak, aby ji žáci vstřebali.

V knize Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých inteligencí, představuje Harvardský profesor pedagogiky Howard Gardner teorii, že se žáci naučí a zapamatují informace lépe, když učitelé používají ve výuce více než jeden způsob učení. Jsou žáci, kteří se nejlépe učí, když si věc sami vyzkouší, jiní dávají přednost čtení nebo poslechu a někteří potřebují vizuálně-prostorové zobrazení daného konceptu.

Nástroje pro učitele

Existuje mnoho různých nástrojů a aktivit pro učitele, např. diagramy k výuce koloběhu vody nebo kartičky na procvičení násobilky. Jak by se však tyto pomůcky daly využít při výuce leadershipu a dovedností pro život v 21. století? Ve své pedagogické praxi jsem zažila i takové učitele, kteří k přiblížení dovedností a principů leadershipu používali tyto všeobecně známé nástroje pro učitele.

Kvalitní nástroje opírající se o data jsou grafické organizační pomůcky, které vizuálně znázorňují soubor myšlenek, faktů a vztahů. Uspořádávají informace do vzorců a používají označení vysvětlující vztahy mezi jednotlivými údaji.

Zde jsou dva příklady, jak můžete tyto nástroje využít k výuce leadershipu u vás ve třídě.

Diagram rybí kostDiagram rybí kost

Diagram rybí kosti (autorem je Kaoru Ishikawa) jasně znázorňuje příčiny konkrétního stavu, události či problému. Někdy se mu říká také diagram příčin a následků. Následek je v diagramu znázorněn u hlavy a příčiny, které mu předcházejí, jsou u jednotlivých kostech spojených s páteří.

Pomocí tohoto nástroje můžete žákům vysvětlit třeba schopnost přemýšlet strategicky a řešit problémy. Můžete si například s žáky přečíst nějakou povídku a pak je vyzvat, aby pojmenovali příčiny, které vedly k tomu, jak skončila. Potom by mohli vymyslet vlastní konec příběhu a říct si, co by se muselo stát, aby k němu došlo. Diagram můžete využít také třeba k tomu, že budou žáci určovat příčiny nějakého problému ve vašem okolí a zkusí najít jeho řešení v kontextu toho, že jsou jim známy příčiny.

Schéma Okruh vlivu

Okruh vlivu_zájmu_editedJiným typem nástroje pro učitele je okruh vlivu, který žákům připomíná, že je třeba zaměřovat se v konkrétní situaci na věci, nad kterými mají kontrolu. Žáci zapisují věci, nad kterými mají kontrolu, do vnitřního kruhu diagramu (okruh vlivu) a věci, které jim dělají starosti, ale nemohou je ovlivnit, do vnějšího kruhu (okruh bez vlivu).

Nástroj může sloužit třeba k tomu, aby si žáci uvědomili, které kroky v okruhu vlivu jim pomohou dosáhnout cíle ve čtení či matematice. Naučí se dovednost lídrů být proaktivní a jednat, když mohou něco ovlivnit.

Autor: Jennibelle Williamsová