Jak učit leadership: přímá a nepřímá výuka

Jak učit leadership: přímá a nepřímá výuka

20. listopadu 2019

Věděli jste, že když si zadáte do Googlu „teaching leadership“, dostanete téměř 529 miliónů výsledků?

Dnešní pedagogové si uvědomují význam učení leadershipu jako součásti celostního vzdělávání, ovšem problém může být v zavádění efektivních učebních postupů a metod.

Kde má však člověk v záplavě tolika knih, časopisových článků a příspěvků na Wikipedii začít?

Jak učit leadership

Kvalitní výuka se opírá o pevně zakotvený výzkum a praxi. Pro začátek je dobré sáhnout po zdrojích ověřených časem a také si uvědomit, proč vlastně chcete učit leadership. Budete učit o leadershipu jako o tématu? Budete žáky učit, jak vést? Nebo obojí?

Ať už je váš cíl jakýkoli, pro výuku leadershipu platí, že je dobré kombinovat přímou i nepřímou metodu.

Přímá výuka

U přímé výuky dáváte žákům jasné studijní cíle a vysvětlujete jim dovednosti a informace, které k osvojení poznatků potřebují.

Příkladem přímé výuky je, když učitel představí nějakou historickou osobnost a popíše, jak se daná osoba chovala jako lídr. Nebo si vybere konkrétní literární dílo a diskutuje s žáky o lídrovských vlastnostech hlavního hrdiny nebo látku učí s využitím obecně uznávaných zdrojů pro leadership.

Plakát níže je ukázkou přímé výuky, kdy se žáci učili o synergii na příkladu z historie.

přímé učení

Nepřímá výuka

U nepřímé výuky představí učitel žákům informace a ti si je sami přeberou a vstřebávají tak, aby jim to dávalo smysl. Když se má například žák ujmout určité role lídrů, dokáže v praxi použít své poznatky o leadershipu takovým způsobem, aby mu to pomohlo, a přitom to vycházelo z jeho zkušeností.

Nástroje leadershipu, jako je brainstorming – chrlič nápadů, diagram rybí kosti a tabulka plus/delta, pomáhají žákům uvědomit si význam nových informací tím, že zapojí do učení více smyslů, a mohou tak rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatné učení.

Role lídrů představují příležitost aplikovat poznatky z nepřímé výuky leadershipu.

nepřímé učení

Kombinací přímé a nepřímé výuky získává každý žák – bez ohledu na preferovanou metodu učení – možnost poučit se o dovednostech lídrů a sám je u sebe rozvíjet.

Autor: Jennibelle Williamsová