Jak učit leadership předškoláky

Jak učit leadership předškoláky

17. prosince 2019

Učit leadership děti předškolního věku se zdá jako velké soustu, ale není tomu tak.

Na texaské základní škole Nash, která zavedla proces I ve mně je lídr, se děti o dovednostech lídrů nejen učí, ale také je žijí.

Ředitelka Patti O’Bannonová a pedagogický tým pečující na základní škole Nash o předškoláky líčí své zkušenosti s tím, jak úspěšně využívat proces I ve mně je lídr a 7 návyků s předškolními dětmi, a proč má smysl učit leadership děti v mateřské škole.

Jak učit leadership předškoláky

Proč je tedy dobré učit leadership děti předškolního věku? „Když se zamyslíte nad věkovou skupinou, se kterou pracujeme, otevírá se nám malé okno představující příležitost skutečně pozitivně ovlivnit dětské IQ,“ vysvětluje Dianne Cherryová, učitelka v mateřské škole. „Je to z naší strany obrovská zodpovědnost. Ale kdy jindy je lepší čas představit 7 návyků – něco, co si odnesou a budou z toho čerpat po celý život.“

„Už za námi přišlo pár dětí s tím, jak moc jim 7 návyků pomáhá zorganizovat si své věci, dávat to nejdůležitější na první místo, ve škole i v osobním životě,“ říká O’Bannonová. „Mám pocit, že proces I ve mně je lídr podporuje takové školní prostředí, které upevňuje model leadershipu, jež jim bude nápomocný po zbytek života.“

Zjednodušte obsah

První věc, kterou musíte udělat, když učíte leadership malé děti, je zjednodušit obsah. Materiál, který pro výuku leadershipu použijete, může být různorodý, musíte však zachovat jednoduchost. Cherryová popisuje, jak ona i její kolegové používali příběhy z knihy 7 návyků šťastných dětí a jiných a na nich vysvětlovali dětem leadership.

„Používali jsme příběhy ze 7 návyků šťastných dětí a krom toho je tam i seznam další vhodné literatury pro děti,“ popisuje Cherryová. „Je úžasné, jak rychle mi dokážou říct – to je proaktivní přístup. Jsem za sebe odpovědný.“ U předškolních dětí jsme stále jednoznačně ve fázi rozvoje a tyto koncepty jsou velmi abstraktní. Myslím si však, že pomůže, když se pro představení 7 návyků použijí příběhy.“

Dejte dětem možnost vyzkoušet si to

Když učíme leadership malé děti, je také důležité nechat je, aby si vyzkoušeli, co se učí. Cherryová popisuje, jak se pro letošek v týmu učitelů mateřské školy rozhodli pro každé dítě zavést roli lídra. Každý žák má konkrétní úkol, například zvedat telefon, nastavit kalendář nebo rozdávat pomůcky.

„Nápad dát čtyřletým nebo pětiletým dětem úkol na celý týden mě trochu znervózňoval, ale oni v tom byli tak úžasní,“ říká Cherryová. „Když jsme začali s procesem I ve mně je lídr, uvědomila jsme si, že mým úkolem není být jediným lídrem ve třídě. Když jim dovolíme být lídry, tak o sobě zjistí věci, které předtím netušili. Neučím žádné malé nepopsané tabule. Všichni mají předpoklady k leadershipu a mým úkolem je pomoci jim zjistit, kde jsou jejich silné stránky a vytáhnout je na světlo.“

Pro ty, kdo by byli z předávání větší kontroly žákům poněkud nervózní, vysvětluje Angela Taylorová, jak jí přenesení odpovědnosti na děti pomohlo k hladšímu fungování třídy.

„Zdá se mi, že děti reagují lépe, když stojím před nimi, než když tamhle něco řeším nebo rozdávám papíry,“ říká Taylorová. „Cokoli, co můžu udělat pro to, abych si práci alespoň trochu usnadnila, mi pomáhá a dává mi to víc prostoru na učení. Děti jsou tak hrdé, když se mohou té role ujmout a zvládnou ji. Cítí se pak jako součást třídní komunity.“

Marta Sanchezová, bilingvální učitelka v mateřské škole, vypráví o tom, jak role lídrů pomohly jejím žákům, kteří se učí v angličtině a španělštině.

„Pomohlo to dětem, které mají druhý jazyk. Vědí, že musí mluvit španělsky a dělat, co je třeba, i v angličtině,“ říká Sanchezová. „Angličtina je pro ně těžší, protože většina z nich nemá angličtinu jako mateřský jazyk, ale teď si na ni zvykají i na prostředí, takže se už tolik nebojí mluvit anglicky a být lídry v angličtině.“

Povzbuzujte je

A nakonec, když učíte leadership děti v mateřské školce, nezapomínejte je pozitivně motivovat. Taylorová popisuje, jak dětem pomáhá zapamatovat si dovednosti lídrů, o kterých se učí, a osvojit si je, když jsou lídry a projeví se jim za to uznání.

„Jedním z nejsilnějších zážitků pro mě letos bylo vidět tu jejich hrdost, když jsem je pochválila za dobrou práci nebo když někdo jiný řekl, jak skvěle si moje děti vedly a ony se to dozvěděly,“ říká Taylorová. „Úplně vidíte, jak se jim rozsvítí oči, protože vědí, že jednají jak lídři.“

I když se učení leadershipu u dětí předškolního věku může zdát na první jako příliš velké sousto, jde to. Pomocí pozitivní motivace, příležitostí k procvičení a zjednodušení obsahu mohou i ti nejmenší nasát poznatky o leadershipu a charakteristické rysy lídrů.

Autor: Carissa Loganová