Jak může uvědomělý leadership zlepšit spolupráci na pracovišti

Jak může uvědomělý leadership zlepšit spolupráci na pracovišti

11. září 2019

Ve spletité pavučině života jsme všichni učiteli i žáky. Ve formálním kontextu výuky a učení si uvědomujeme, co nás kdo učí.

Avšak při interakci s ostatními často neúmyslně učíme metody a postupy spolupráce, a to svým chováním.

Učit se z vlastní zkušenosti

Když jsem se u nás na škole stala interním koučem, tak první rada od mé nadřízené zněla: „Učíte lidi, jak se k vám mají chovat.“ Do dnes jsou pro mě tato slova základem, k němuž se vracím vždy, když výsledky týmu, se kterým pracuji, nenaplňují má očekávání.

Jako vedoucí týmu pro profesní rozvoj jsem si často brala na bedra nejvíc práce, když bylo potřeba připravit prezentace, namísto toho, abych úkoly přerozdělila mezi všechny v týmu. Nejprve jsme volila tuto cestu, protože většina mých kolegů neměla ve svém pracovním harmonogramu prostor na práci na prezentacích, jako já, vzhledem k mé roli ve škole.

Ačkoli krátkodobě tato strategie snížila jejich stresovou zátěž, dlouhodobou nevýhodou bylo, že obsah prezentací nemohli sebevědomě prezentovat, protože se nepodíleli na jeho přípravě. Moje stresová zátěž se naopak zvýšila, což se v důsledku projevilo na kvalitě práce a mé efektivitě coby vedoucí týmu.

Svým chováním jsme nechtěně učila lidi v týmu, že se o všechnu práci postarám sama. Výsledkem bylo nedostatečné zapojení lidí v týmu, neangažovanost a pocit nekompetentnosti. Myslela jsem, že svým lidem pomáhám, ale ve skutečnosti jsem je paralyzovala.

Efektivnější metodou by bylo rozdělit práci mezi všechny v týmu, aby všichni nesli stejnou odpovědnost za výsledek. Kdybych zvolila raději tento přístup, měla bych angažovanější, kompetentnější, sebevědomější a aktivně se zapojující tým. V konečném důsledku by uvědomělý leadership z mé strany ulevil od stresu všem v týmu, i mně samotné!

Význam uvědomělého leadershipu

Z této zkušenosti jsem si odnesla, že za všech okolností komunikujeme, a tím pádem učíme, ať už slovy nebo skutky, jak se k nám mají ostatní chovat. Uvědomit si to je prvním krokem k pozitivnímu posunu. 

Zde uvádím několik tipů, které se v mi osvědčily při práci s učitelskými týmy:
  1. Než začnete nový projekt, zejména pokud zahrnuje i ostatní, ujasněte si, jaký je jeho smysl.
  2. Položte si otázku, jaký je nejefektivnější a nejúčinnější způsob dosažení požadovaného výsledku.
  3. Pracujete-li v týmu, nastavte otevřené komunikační kanály, ať jde o odpovědnost, řešení problémů či delegování.
  4. Jděte příkladem – sami praktikujte takovou pracovní etiku a postoje, které chcete vidět u ostatních. (Oni budouvaše jednání kopírovat.)
  5. Když delegujete úkoly, přihlížejte ke schopnostem a kompetencím lidí v týmu.
  6. Oceňujte dobře odvedenou práci nebo vysvětlete další kroky, které by měly vést ke zlepšení.

Mějte tyto tipy na paměti, když nastavujete mantinely pro efektivní týmovou spolupráci. Dokážou skvěle motivovat ostatní i vás a zlepšit spolupráci a synergii mezi zaměstnanci.

Autor: Robin Sampsonová