3 tipy, jak rozvíjet virtuální komunitu

3 tipy, jak rozvíjet virtuální komunitu

1. května 2020

Třídního ducha můžeme udržovat a rozvíjet i virtuálně. Vyzkoušejte tyto tři tipy, jak se zaměřit na budování vztahů ve virtuální komunitě vaší třídy.

3 tipy, jak rozvíjet virtuální komunitu

Udržování „třídní pospolitosti“ je klíčové pro podporu akademického i sociálně-emočního učení žáků, zejména v těchto dnech omezeného setkávání, kdy jsou školní budovy zavřené. Dobrou zprávou je, že třídního ducha můžeme udržovat a rozvíjet i virtuálně. Vyzkoušejte tyto tři tipy, jak se zaměřit na budování vztahů ve virtuální komunitě vaší třídy. 

  1. Hledejte a zjišťujte 

Pro začátek vyzkoušejte tyto nápady na rozvoj virtuální komunity. Zjistěte, jak ostatní zvládají učební látku. Zapojte žáky, hledejte nové nápady u nich a dejte jim prostor a kompetence své plány realizovat. Když se žáci aktivně zapojují do budování komunity, představuje to pro ně příležitost vyzkoušet si leadership v praxi. 

  1. Vytvářejte synergie s ostatními

Přizvěte k učení a zábavě i ostatní. Pozvěte rodinné příslušníky, aby se také zapojili do aktivit na podporu komunity. Spolupracujte s jinou třídou a zaměřte se na budování celoškolní komunity. Rozšiřte svůj záběr virtuálních vazeb i na místní policii, hasiče nebo domovy důchodců. Možnosti synergie jsou nekonečné.

  1. Využijte naplno sociálně-emoční učení 

Aktivity na rozvoj virtuální komunity dokážou zábavnou formou posílit vztahy mezi spolužáky, kteří se nemohou vídat. Stejně jako stmelující aktivity v reálném světě, i virtuální verze se zaměřují na zlepšování sociálně-emočních dovedností (brát v potaz přínos pro druhé, naslouchání a komunikace, synergie a oceňování rozdílností). Pomáhají nám žít v duchu klíčových paradigmat, například dávat najevo, že „každý může být lídr“ a „každý má v sobě kus geniality“.

Pokud chcete pojmout rozvoj třídní komunity v době omezeného setkávání opravdu ve velkém, podívejte se na tento inspirativní příklad z okresu „majákových škol“ v Bellmore, v New Yorku. Učitelé tam uspořádali průvod ulicemi města v autech a přitom hlásali motivační hesla plná naděje. Joe Famularo, školní inspektor pro okres Bellmore, to komentoval: „Leadership žáků měl stejnou sílu jako akce učitelů.“ Dobrá práce, jen tak dál.