Digitální gramotnosti

V rámci projektu Cesta k výjimečnosti je připraven další modul /ICDL - Digitální gramotnosti/:

"Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedení škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionálem"

Ověřování proběhne  18. 3. 2020 (středa) od  9:00 – 16:00 hodin.

OTEVŘENO I PRO PARTNERY, KTEŘÍ SE NEÚČASTNILI 1.SETKÁNÍ.

S ohledem na Vaše připomínky a podněty bude program druhé části semináře obsahovat krátké přednášky doplněné praktickými ukázkami:

·         IT minimum pro vedoucí pracovníky (kapitola č. 4) – realizováno prostřednictvím řízené diskuze nad modelovými příklady

·         Informační systémy v malé a střední organizaci (kapitola č.2) – součástí bude praktická ukázka IS SPŠ na Proseku

·         Automatizace procesů v organizaci (kapitola č. 5) – doplněno o ukázku technické automatizace konkrétního řešení na SPŠ na Proseku

·         Vztah školy k veřejnosti (kapitola č. 7) – ukázka řešení na SPŠ na Proseku s průvodním slovem

 • Rozvoj digitální gramotnosti (kapitola č. 1) –  praktické ukázky sylabů, zaměřeno na sylaby M17 Digitální marketing, M18 Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

 

 • Demonstrační ECDL zkouška – vybírat můžete z modulů:
  • M17 Digitální marketing (Pro testování z modulu M17 je nutnost mít účet na Facebooku, není nutné jej aktivně používat.)
  • M18 Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
  • M16 Základy informatického myšlení a programování (Computing) (k dispozici testovací platforma Python nebo VBA)
  • M6 Prezentace (pro M6 a moduly níže platforma s Windows 10, Office 2016)
  • M4 Práce s tabulkami
  • M3 Práce s textem
  • M2 Základy práce s počítačem a správa souborů

 

Druhá část pilotního ověřování proběhne ve středu 18. března 2020 v čase 9 – 16 hodin opět v prostorách SPŠ na Proseku.

Sdělte nám, prosím, co nejdříve, jaký modul si budete chtít v rámci demonstrační ECDL zkoušky vyzkoušet.

Pokud máte zájem seznámit se se svými výsledky demonstrační zkoušky ECDL v termínu 5. 2. 2020, následujte instrukce v autentizační výzvě, která Vám bude během dnešního dne zaslána na Váš e-mail. Úspěšným absolventům budou 18. 3. předány mezinárodní certifikáty ECDL.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici - Ing. Dita Valentová,  dita.valentova@ecdl.cz 

Seminář je zdarma a v rámci ověřování vaše zpětná vazba přispěje ke zkvalitnění programů v oblasti digiálních kompetencí. 
Prosíme  přihlašujte se


Místo konání:

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 610/2,
190 00 Praha 9

 Setkání bude probíhat v aule.

 

Více o modulu:

Vzdělávací modul zaměřený na posílení tzv. strategické složky digitální gramotnosti, určený pro vedoucí pracovníky škol, kteří potřebují správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsou odborníky.
 
Co je náplní modulu?
 • zvýšit informovanost o digitálních technologiích a o možnostech a způsobech využívání těchto technologií v podmínkách škol;
 • naučit se vnímat užitečnost i rizika využívání digitálních technologií, a to nejen ze vzdělávacího, ale především z organizačního pohledu, a pomoci tak získat kvalifikovaný nadhled, který je nezbytným předpokladem pro kompetentní rozhodování v této oblasti.

Zaměříme se také na kompetence, jak…    
 • zlepšit práci s informacemi, zejména pak na to, jak správně nalezené informace vyhodnotit;
 • posílit znalosti a dovednosti v oblasti bezpečného využívání digitálních technologií, a to jak z pohledu organizace, tak z pohledu uživatele.
Kolik času Vám modul zabere?
Modul je rozdělen do čtyř částí, dvě distanční a dvě prezenční. Na každou distanční část (samostudium na základě přístupu k výukovému materiálu v elektronické podobě) navazuje část prezenční, která bude mít podobu řízené diskuze mezi lektorem a účastníky kurzu, vše bude doprovázené příklady z praxe.

Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet, jak probíhá proces ostrých mezinárodních zkoušek ECDL. Budete mít možnost zvolit si zkoušku z Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) nebo zkoušku z Modulu M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), dále zkoušku z Modulu M18 - Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education) nebo Modulu M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing).

Termín 1. prezenční části (rozsah 1 den) je plánován na 5. února 2020 (středa) a 2. prezenční části (rozsah 1 den) na 18. března 2020 (středa). Na samostudium bude prostor přibližně 2 týdny před danou prezenční částí.

Jakých oblastí se dotkneme?
 • Stav a vývoj digitální gramotnosti české populace, žáků a pedagogů
 • Měření vstupního stavu a výsledků vzdělávání v podmínkách školy
 • Informační systémy v podmínkách školy
 • Vyhledávání a vyhodnocování informací
 • Technické a programové vybavení pro výuku, licence
 • Bezpečnost digitálních technologií, archivace, datová úložiště
 • Automatizace procesů ve škole
 • Vzdělávání zaměstnanců školy (DVPP, vhodné vzdělávací profily, specifické digitální dovednosti)
 • Webové stránky školy - nástroj pro prezentaci, FB školy - nástroj pro komunikaci
 • Využívání digitálních technologií ve výuce