Cesta k výjimečnosti

Rozvíjíme leadership ve školách

Leadership pro vedoucí pracovníky škol

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008258 

Vytvořeno pro ředitele

 

V roce 2019 vyzkoušíme poprvé v České republice Akademii leadershipu, kterou vytváříme pro vedoucí pracovníky škol. Opíráme se přitom o 30 let globálních zkušností v oblasti rozvoje lídrů škol.
 
Lídři se s námi vydávají na cestu, během níž získají účinné systémy, dovednosti a nástroje, které jim pomohou stát se vynikajícími lídry. Výjimečné schopnosti v oblasti leadershipu jsou výsledkem cílené práce – nezískáváme je náhodně. Skutečně efektivní lídři se záměrně chovají v souladu se čtyřmi základními rolemi lídrů: podněcují důvěru, vytvářejí působivou vizi a strategii, zajišťují, aby hlavní systémy umožňovaly realizaci této strategie, a pomocí pravidelného koučinku a zpětné vazby pomáhají členům týmu, aby využívali svůj potenciál.
 
 


Účastníky Akademie nejprve zveme do vstupního hodnotícího procesu 360. Dvoudenní seminář seznamuje lídry škol s paradigmatem celkové osobnosti – což je základ efektivního vedení lidí, a s konceptem klíčových rolí: jít příkladem, hledat cestu, slaďovat systémy a uvolňovat potenciál. Naučí se používat efektivní nástroje vedení lidí k řešení chronických problémů ve svých školách, slaďovat školní systémy s vizí školy, uvolňovat potenciál svých zaměstnanců a stát se opravdu výjimečnými lídry.
 
Na Akademii leadershipu se podílí řada interních i externích spolupracovníků, mj. Václav Trojan (Pedf UK), Šárka Chvalová ( GFK Plzeň), k obsahu a interaktivním nástrojům přispívají Ivana Jančoková, Jakub Suchý, Jan Oraský a další.
 
V rámci projektu Cesta k výjimečnosti vznikají také další vzdělávací moduly: Leadership pro vedoucí pracovníky volnočasových center, zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pracovníky a digitální technologie, jež realizuje partner projektu ECDL/CertiCon.