7 návyků pro rodiče, učitele a další

Rozvíjíme leadership ve školách

Semináře  osobního rozvoje leadershipu pro učitele, rodiče a všechny ty, kteří se chtějí věnovat sami sobě a svým vztahům 

rádi připravíme v termínech a formě, které vám budou vyhovovat,

skupiny již od 8 osob.

 

 

„Nejvíce se mi líbilo vedení semináře, návaznost a ucelenost jednotlivých částí, vhled lektora do problematiky školství. Velmi inspirativní videa a diskuzní aktivity.“ 

Josef Kabele, ředitel ZŠ Sulice, 7 návyků skutečně efektivních lidí

Program osobního leadershipu - "7 návyků"

Od roku 2020 nabízíme 2 akreditované verze, 7 návyků 4.0 (viz promo-video níže) nebo zkrácenou verzi 7 návyků - základy, kterou lze rovněř doplnit o vstuoní hodnocení 360 pro každého účastníka.

O čem je leadership  "7 návyků"?

Dlouhodobého úspěchu dosahujeme pouze tehdy, jsme-li schopni efektivně vést sami sebe, zaujmout a ovlivňovat druhé, spolupracovat, pečovat o svou spokojenost, rozvíjet svou chuť se učit a také s radostí učit. Tyto složky jsou základním kamenem osobní, týmové a školní efektivity.

Seminář7 návyků skutečně efektivních lidí  spojuje nadčasové principy efektivity s moderními technologiemi a poskytuje praktické nástroje, díky nimž si účastníci nejen osvojí nové znalosti, ale především budou schopni návyky efektivity skutečně každý den používat.

leadership

„Seminář mi ukázal cestu, jak se dále zlepšovat a posouvat svůj potenciál a potenciál školy.“

Pavla Smolová, ředitelka ZŠ Nové Město n.Metují

Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí vychází ze stejnojmenného bestselleru Stephena R. Coveyho. Školám po celém světě pomáhá vytvářet základní rámec pro vědomé budování jedinečné školní kultury, která je klíčem k naplňování společné vize a cílů ve vzdělávání. Zaměřuje se na zvyšování efektivity na úrovni osobní, týmové a školní, přináší zlepšení v oblasti produktivity, komunikace, zaměření na priority, budování vztahů a vedení druhých lidí.

 

Obsah a přínosy

Účastníci budou schopni:

Návyk 1: Buďte proaktivní
Převzít iniciativu a zodpovědnost za své chování, rozhodnutí a výsledky. Zaměřit se na to, co mohou ovlivnit.

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec 
Na základě společné vize lépe určovat měřitelné osobní i týmové cíle a smysluplně plánovat.

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo
Díky jasným prioritám realizovat nejdůležitější cíle namísto častého „hašení požárů“ doma nebo v práci.

Návyk 4: Myslete způsobem výhra - výhra 
Vytvářet a rozvíjet dobré vztahy díky posilování vzájemné důvěry na všech úrovních.

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Efektivně směrovat svou pozornost na porozumění, vyslechnout druhého a vyjádřit svůj názor a poskytovat i přijímat zpětnou vazbu.

Návyk 6: Vytvářejte synergii
Usilovat o hledání inovativních řešení, která přinášejí spokojenost všem zúčastněným.

Návyk 7: Ostřete pilu
Zvyšovat svou motivaci, energii a životní rovnováhu každodenní obnovou sil.

60

 

 

Materiály pro účastníky

Materiály k nové verzi 7 návyků byly navrženy tak, aby účastníkům programu pomáhaly důsledně zavádět principy efektivity do jejich kaž­dodenního života.

  • Hodnocení osobní efektivity - 360° zpětná vazba (vstupní a výstupní hodncení)
  • Inspirativní pracovní manuál
  • Osobní závazek 7x7 dní - sedmitýdenní plán zvyšování efektivity s aktivitou na každý den
  • Karty jako praktická pomůcka k osvojení si návyků a upevnění komunikačních dovedností
  • Kartička pro týdenní plánování
  • Každodenní průvodce Living the 7 Habits v podobě aplikace pro mobilní telefony
  • Jedinečné filmy pro práci na semináři
  • Audio-verze pro absolventy programu
  • Jednodenní workshop pro lídry týmů Implementace 7 návyků v organizaci

 

Materiály pro účastníky

 

Délka a cena programu 7 návyků

Akreditovaný seminář 7 návyků skutečně efektivních lidí pro pedagogické pracovníky  nejčastěji  realizujeme na objednávku (pro 10 a více osob), v případě zapojení školy do procesu I ve mně je lídr  je seminář součástí podpory školnímu týmu.

Standardní délka semináře je 2x 1, 5 dne (celkem 24 hodin), nebo kratší verze na 16 hodin (2 dny). Cena se pohybuje od 2000 do 4000 Kč/1 osoba/1 den podle celkového počtu účastníků, nezahrnuje náklady na stravu a ubytování. V ceně semináře jsou zahrnuty veškeré materiály pro účastníky.

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte:  education@franklincovey.cz 

7 návyků doma i ve škole na Facebooku 

"Dobře připravené, praktické - příklady , pěkné krátké filmy, dobré vedení, je možné se sdílet s kolegy, každý má čas se nad sebou zamyslet. Krásně vyvstanou věci, na které se má člověk zaměřit."

Petra Jágrová, učitelka, ZŠ Skálova Turnov

 

Filtrovat podle

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.