7 návyků pro pedagogické pracovníky

Rozvíjíme leadership ve školách

Program osobního leadershipu

 

Dlouhodobého úspěchu dosahujeme pouze tehdy, jsme-li schopni efektivně vést sami sebe, zaujmout a ovlivňovat druhé, spolupracovat, pečovat o svou spokojenost, rozvíjet svou chuť se učit a také s radostí učit. Tyto složky jsou základním kamenem osobní, týmové a školní efektivity.

Nová verze uznávaného programu 7 návyků skutečně efektivních lidí spojuje nadčasové principy efektivity s moderními technologiemi a poskytuje praktické nástroje, díky nimž si účastníci nejen osvojí nové znalosti, ale především budou schopni návyky efektivity skutečně každý den používat.

leadership

 

O programu

Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí vychází ze stejnojmenného bestselleru Stephena R. Coveyho. Školám po celém světě pomáhá vytvářet základní rámec pro vědomé budování jedinečné školní kultury, která je klíčem k naplňování společné vize a cílů ve vzdělávání. Zaměřuje se na zvyšování efektivity na úrovni osobní, týmové a školní, přináší zlepšení v oblasti produktivity, komunikace, zaměření na priority, budování vztahů a vedení druhých lidí.

 

Obsah a přínosy

Účastníci budou schopni:

Návyk 1: Buďte proaktivní
Převzít iniciativu a zodpovědnost za své chování, rozhodnutí a výsledky. Zaměřit se na to, co mohou ovlivnit.

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec 
Na základě společné vize lépe určovat měřitelné osobní i týmové cíle a smysluplně plánovat.

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo
Díky jasným prioritám realizovat nejdůležitější cíle namísto častého „hašení požárů“ doma nebo v práci.

Návyk 4: Myslete způsobem výhra - výhra 
Vytvářet a rozvíjet dobré vztahy díky posilování vzájemné důvěry na všech úrovních.

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Efektivně směrovat svou pozornost na porozumění, vyslechnout druhého a vyjádřit svůj názor a poskytovat i přijímat zpětnou vazbu.

Návyk 6: Vytvářejte synergii
Usilovat o hledání inovativních řešení, která přinášejí spokojenost všem zúčastněným.

Návyk 7: Ostřete pilu
Zvyšovat svou motivaci, energii a životní rovnováhu každodenní obnovou sil.

60

 

 

Materiály pro účastníky

Materiály k nové verzi 7 návyků byly navrženy tak, aby účastníkům programu pomáhaly důsledně zavádět principy efektivity do jejich kaž­dodenního života.

  • Hodnocení osobní efektivity - 360° zpětná vazba (vstupní a výstupní hodncení)
  • Inspirativní pracovní manuál
  • Osobní závazek 7x7 dní - sedmitýdenní plán zvyšování efektivity s aktivitou na každý den
  • Karty jako praktická pomůcka k osvojení si návyků a upevnění komunikačních dovedností
  • Kartička pro týdenní plánování
  • Mluvící hůl
  • Každodenní průvodce Living the 7 Habits v podobě aplikace pro mobilní telefony
  • Jedinečné filmy pro práci na semináři
  • Webová stránku pro absolventy programu
  • Jednodenní workshop pro lídry týmů Implementace 7 návyků v organizaci

 

Materiály pro účastníky

 

foto_harmonohgram

Délka a cena programu

Akreditovaný seminář 7 návyků skutečně efektivních lidí pro pedagogické pracovníky pořádáme jako otevřený kurz několikrát ročně. Lze ho dodat i na objednávku. V případě zapojení školy do procesu I ve mně je lídr absolvuje program 7 návyků celý tým.

Standardní délka semináře je 2+2 dny, poslední část je věnována leadershipu ve školní praxi a využití 7 návyků v práci se žáky.

Čtyřdenní otevřený seminář pro pedagogické pracovníky v roce 2019 - 9 800 Kč bez DPH, bez ubytování.

*V ceně semináře jsou zahrnuty veškeré materiály pro účastníky a vstupní i výstupní hodnocení 360°.

Přihlášení na semináře 2019

 

 

7 návyků doma i ve škole na Facebooku